Lidija Krnjajić: Vodost-o-j

Šok zadruga uz pomoć Goethe Instituta predstavlja četvrtu samostalnu izložbu u drugoj fazi projekta: NA ISTOM ZADATKU

25-29. januar

Centralna galerija Šok zadruge

12 h

***

Dunav, Novi Sad   

23.01.       24.01.          25.01.         26.01.       27.01.

 126 cm     116 cm         –             –             –

             

     

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana. Proticaj vode 2010 /s. Temperatura vode kreće se oko 2.7 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine. (hidmet.gov.rs)

Voda je bez forme, bez oblika, i zbog toga, reke su dizajnirane da nam služe. Iako je reci potrebno dati što veću slobodu, proširiti prirodna plavna područja, odlučili smo se za regulaciju rečnog toka. Tako su brane, produbljivanje korita, kanalisanje reka, pa čak i izgradnja obalnih nasipa, kao i sužavanje, i nestanak prirodnih retenzija (plavnog područja) usled uticaja klimatskih promena, uticale na sve češće poplave.

Poplave nose naše nade, ali i naše ostatke! Voda, iako bez oblika, ona ostavlja svoj trag u koritu reke. Trag, poput prirodnog plitkog reljefa koji se premešta i menja oblik pod uticajem rečnog toka, ali i ljudskog nemara. Jer, nakon poplava, većina otpada završi uz obalu ostavljajući ljudski imprint. Rad ‘Vodost-o-j’ predstavlja upravo pokušaj da se razume i reinterpretira ovaj trag i otisak. Kao likovni osvrt na problematiku pojave plavnih talasa, rad ‘Vodost-o-j’ predstavlja linogravuru koja nagoveštava dunavsko priobalje i korito reke izrađena u vidu teksturalnog grafičkog lista. Izložba je zamišljena kao zvučno vizuelna postavka, u kojoj se grafički otisak – kao ljudski trag!, povezuje sa prirodnim tokom – mogućim otiskom reke, koji se očitava iz dnevnog izveštaja o hidrološkim podacima reke. 

Izložba se otvara u 12:05 sa emitovanjem programa Radio Beograd 1 i izveštajem o vodostaju i stanju leda na rekama u Srbiji.

***

Lidija Krnjajić, rođena je 1995. godine u Novom Sadu.  Završila je osnovne akademske studije na smeru Grafika u klasi profesora Zvonka Tilića 2020 godine, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je trenutno i na master studijama, takođe na smeru Grafika. Do sada je svoj rad prikazala na brojnim kolektivnim i žiriranim izložbama kao i samostalnim izložbama od kojih izdvaja samostalnu izložbu „Izobilje vode“ u galeriji Ogranka SANU u Novom Sadu realizovanu 2021. godine. Dobitnica je nagrade za studentsku grafiku na 4. Međunarodnom bijenalu grafike u Čačku, kao i godišnje  nagrade Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti za najuspešniji rad iz umetničke discipline Grafika. Učestvovala je  na nekoliko radionica i XI grafičkoj koloniji “Sofija“ u Bogdancima, Makedonija.  Članica je udruženja  MMC Led Art, takođe je i jedna od osnivača udruženja Grafička mreža koje je osnovano 2020. godine u cilju promovisanja tradicionalnih i inovativnih grafičkih tehnika, kao i omogućavanju likovnim umetnicima pristup otvorenom grafičkom ateljeu.

https://www.instagram.com/lidijakrnjajic/

***

Dizajn plakata: Nina Komel

Funded by the International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund