ARHIV

U okviru našeg arhiva čuvamo obimnu dokumentaciju rada od umetničke grupe Led art do osnivanja Multimedijalnog centra Led art i njegovih ključnih projekata Art klinika i Šok zadruga. Uskoro opširnije.

Advertisements