ARHIV

U okviru našeg arhiva čuvamo obimnu dokumentaciju rada od umetničke grupe Led art do osnivanja Multimedijalnog centra Led art i njegovih ključnih projekata „Art klinika“ i „Šok zadruga“.

Uskoro opširnije.