Barbara Jovanović i Stefan Jovanović: Elan

Elan_2U petak, 24. juna u 19 sati u galeriji ŠOK PARTIZAN biće otvorna izložba Barbare Jovanović i Stefana Jovanovića pod nazivom „Elan”. Ovo je peta u nizu izložbi studenata likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu koja se realizuje u sklopu programa inAproprijacija.


„Elan” je simboličko-vizuelna sportska vežba (izložba) u kojoj se pomoću fotografije, dva igrača (umetnika) nadmeću na označenom terenu (galeriji). Ona predstavlja fizičku interakciju (polet/ zamah/ushićenje!) između dva umetnika i njihovih umetničkih praksi, koji propituju različite načine integrisanja naizgled sličnih likovnih motiva. Koristeći se elementima fotografije i kolaža, „Elan” za svoj objekt istraživanja uzima prostore za rekreaciju: trag, crtu, otisak, ostatak ljudske svakodnevice, ukazujući tako na konstrukciju i reprezentaciju fizičkog prostora kao društveno proizvedenog. Na taj način, „Elan postaje svojevrsna sociologija prostora, čulna percepcija poznatog mesta koji je neodvojiv od simboličkih i subjektivnih značenja.

Save