Šok Petefi

Šok galerija – ŠOK PETEFI (MKUD „Petöfi Sándor“, Jožefa Atile 16, Novi Sad)

Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Petöfi Sándor“ u Novom Sadu osnovano je 1945. godine, s ciljem da neguje kulturu, tradiciju, maternji jezik, narodne običaje i narodne plesove vojvođanskih Mađara. Društvo ima 11 sekcija. U sastavu Društva radi i PEart likovna sekcija koja broji više od trideset aktivnih članova.

Šok galerija – ŠOK PETEFI izgrađena je na poslednjem spratu zgrade MKUD-a u prostoriji za likovnu sekciju PEart.

Advertisements