DUŠAN PERIĆ: LASTA SVIH PROLEĆA

Izložba Dušana Perića pod nazivom ,,Lasta svih proleća“ otvorena je 22. novembra 2016. godine u centrajnoj „Šok“ galeriji.


U svojim radovima Perić se fokusira na politička i društvena pitanja, kao i status umetnika i umetničkog dela. Platforma za tumačenje radova može se tražiti u okvirima postojećih društveno ekonomskih odnosa. Izloženi radovi istražuju probleme autentičnosti, proizvodnih procesa i oscilacije vrednosti, uočavajući ih kao fenomene koji se podjednako javljaju u industrijskom i u društvenom biću.

Problem proizvodnog procesa koji je odvojen od ličnosti individue je pojava modernog ekonomskog i socijalnog sistema baziranog na industrijalizovanoj i standardizovanoj formi masovne proizvodnje. Standardizacijom procesa (u ovom slučaju stvaranja umetničkog dela) koristeći tačku kao osnovnu jedinicu svojih slika koju primenjujem po principu rada industrijske mašine ili radnika na fabričkoj traci pokušavam da ukažem na problem depersonalizovanog iskorišćavanja radne snage kao jednog od negativnih efekata savremenog kapitalizma.


Izložbu možete pogledati do 2. decembra 2016. godine.