UA! #5

U utorak, 30. oktobra 2018. od 19.00 sati u okviru izložbenog prostora Šok ćorsokak  22 otvorićemo, još jednu, izložbu „Ua! Umetnost protesta“ studenata I godine AUNS, pod nazivom „Ua! #5“.

Autori: Anđela Stupar, Emma Turkaly,  Eva Prikel, Marko Piroški, Ivana Vukanac, Teodora Jajić

Radovi su nastali u formi banera kao predmetna vežba na temu likovnog elementa – tekst, tokom prve godine studija u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.


Ua! (uzvik); glasno istaknuta reč koja služi da se izrazi negodovanje prema određenim okolnostima ili situaciji. Izložba Ua! predstavlja umetnost protesta: simboličku vizualizaciju dovitljivih stavova mladih umetnika na različite društvene stvarnosti. Radovi su izvedeni u formi vizuelnih protestnih znakova, kombinacijom reči i slike, kroz crtež, skicu, karikaturu, kolaž. Ukazujući na komunikaciju između umetnosti i društva, protkani suptilnim humorom i ironijom u spontanoj DIY estetici, predstavljeni radovi, zapravo, nude jedan trenutni (mogući) vizuelni marker individualnih dilema autora.