Dejan Krstić: Beleške

U Centralnoj galeriji Šok zadruge, 11. decembra, otvorili smo izložbu Dejana Krstića pod nazivom „Beleške“.

Prikazani radovi su nastali iz preispitivanja ideje vremena i slobode, tj. njihovog značaja za individuu.

Radovi, najčešće realizovani u vidu portreta, koji tradicionalno predstavljaju faktičku, likovnu mapu lica, dobili su novu teksturalnu vizualizaciju. Samim tim pojam portreta postaje fleksibilan, i može se gledati kao šire polje istraživanja. Kroz svoje crteže portreta, detaljnom depikcijom površina, počeo sam da izdvajam segmente kose, tkanine ili kože. Ovim putem radovi dobijaju novu likovnu vrednost, varirajući na granici između apstrakovanog irealističnog.

Izdvajajući segmente površina, teksture dobijaju apsolutnu vrednost, gde jedan deo tkanine nije više odevni predmet koji neko nosi, već postaje zasebna kompozicija. Površina postaje apstrakna i svojom likovnošću i elementima koji je sačinjavaju daje sasvim novu mogućnost posmaranja nečega što je pre bio sastavni deo portreta. Putem ovogistraživanja i beleženja, ispituju se granice ličnog, privatnog, bazičnog stava. Sam dugoročni proces izvedbe crteža dovodi u pitanje vreme utrošeno u stotine linija i tačkica na jednoj površini. Dobija se vizualizaciju strpljenja i radnje slične neprestanom tkanju.

Radećina osnovu fotografskog priloga, svoje radove realizujem u vidu kombinacije tradicionalnih crtačkih i slikarskih tehnika.

Dejan Krstić