ŽIVKO GROZDANIĆ: MADE IN CHINA

Izložba 20 nežnih crteža Živka Grozdanića pod nazivom “Made in China” – „Centralni Šok“ od 1. do 11. oktobra 2016. godine.


Rad “Made in China” iz 2007. suočio je gledaoce sa univerzalno orijentisanim poljem simbola koji prikrivaju suštinsku konfrontaciju moći, želje i institucionalnih struktura u savremenim društvima. On je upotrebio bitne elemente kritičke i realističke figurativne, istovremeno medijske umetnosti da bi alegorijskim rebusima postavio pitanja o političkoj moći, seksualnosti i kulturalnim funkcijama ili konsekvencama religije/crkve i crkvenih materijalnih praksi koje žude da vladaju nad životom u postsocijalističkom, a to znači tranzicijskom društvu.

Nova serija 20 nežnih crteža postavljenih u centralnoj „Šok“ galeriji u Novom Sadu, nastavlja pomenutu seriju radova čije su podloge za crtanje odnosno intervenciju slučajno odabrani predmeti u kineskoj robnoj kući na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Grozdanić se dakle i u ovoj seriji radova ponaša kao “alegorijanac”, s tim što se ovaj put alegorijska igra prebacuje na teren kupovne moći građana Novog Sada, koji u kineskim radnjama kompenzuju nedostatak ekonomske moći, kupujući izobilje predmeta zavodljive estetike…