Studenti AUNS: Tačka Linija Knjiga

Centralnoj Galeriji Šok zadruge 19. juna 2018. otvorili smo još jednu u nizu, izložbu mlađih autora, studenata AUNS pod nazivom „Tačka Linija Knjiga“.


Autori su studenti prve godine Likovnog departmana: Andrea Berković, Ivana Vukanac, Ines Damjanović, Tijana ĐukićAnđela Kopanja, Aleksandra Ljubisavljević, Aleksandra Novaković, Aleksandar Siker, Jelena Simonović, Milena Herceg, Stefan Kovačić, Dijana Molac, Helena Soldat, Danijela Gruban, Violeta Ivan, Dejana Kovačević, Milica Nikolić, Marko Piroški, Eva Prikel, Nikolete Feher, Igor Balać, Teodora Jajić, Ivana JeremićEdvard Molnar, Nađa Rakić, Vladimir Janić, Nataša Sušić, Maša Vujinović, Anđela Cipar, Ana Bokan, Jelena Bosnić, Nevena Kovačević, Kristina Polender, Anđela Stupar, Vladimir Tucakov, Adrijana Homa, Aleksandra Čičovački, Marija Škrbić, Emilia Varga, Danilo Lalović, Milorad Savanović, Aleksa Stajšić i Boris Stanišić.


„Tačka Linija Knjiga“ predstavlja izložbu završnih umetničkih projekata nastalih u zimskom semestru nastavne jedinice Likovni elementi, studenata prve godine Likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nastavni plan i program na studijskom predmetu Likovni elementi, fokusirao se na interdisciplinarnom pristupu izučavanja formalnih (teorija forme), ali i značenjskih (teorija umetnosti i kulture) aspekata vizuelnih znakova, dok je ispitni zadatak predložio medij knjige, u kojima su studenti trebali da ponude svoje interpretacije likovnih elemenata. Uzimajući u obzir tehnička svojstva ‘knjige umetnika’, gde se najčešće radi o unikatnim radovima ili o malim brojevima izdanja autorskih knjiga, ispitni zadaci bavili su se metodološkim, poetičkim, estetskim i retoričkim analizama likovnih elemenata. U tom svetlu, pored formalnih i likovnih svojstva – tačka, linija, boja, prostor, oblik i tekstura, zadobila su i društvena svojstva, u kome su se likovni elementi istraživali u različitim disciplinama kao što su semiologija, istorija umetnosti, teorije geštalta, psihologija, sociologija, pedagogija, itd. Radovi su izvedeni kombinacijom slike, crteža, reči, kolaža, asamblaža, u najrazličitijim oblicima, uključujući objekte, svitke, taktilne knjige, koncertine ali i labave ‘listove’ sadržane u kutiji.


Postavku možete pogledati do 3. jula 2018.
Grafičko oblikovanje plakata: Tijana Đukić