Žolt Kovač: Upotreba slike

Petak, 6. decembar 2013. godine – izložba i predavanje Žolta Kovača: Upotreba slike u prostoru Šok zadruge.

Žolt Kovač - Upotreba slikeIzložba „Upotreba slike“ je zamišljena da prikaže moja iskustva sa slikom tokom proteklih petnaestak godina. Prva interesovanja su išla u pravcu pitanja o prirodi slike, šta je to slika, zašto neko uopšte ima potrebu da slika, kao i o poziciji slikara tj. umetnika. Istraživao sam ova pitanja, međutim nisam našao zadovoljavajuće odgovore. Zbog toga sam jedno vreme napustio sliku kao medij i radio na drugim poljima. Slici sam se ponovo vratio kasnije, sa novim iskustvom iz drugih medija i sa novim potrebama i pogledom na umetnost. Mnogo sam razmišljao o ulozi umetnosti kao i o lokalnom društvenom kontekstu, o kontinuitetu i diskontinuitetu, o tome da je lokalni kontekst jedinstven i da je nemoguće primeniti neke nove poglede i shvatanja tek tako „od gore“. Zato sam malo po malo, iz serije u seriju slika polako razrađivao stvar i ponajviše sebi razjašnjavao šta je to slika i na koje načine ona može da se upotrebljava. Taj proces i dalje traje. Presudno je bilo shvatanje da je umetnost komunikacija, a umetničko izražavanje kanal za komunikaciju, i da umetnost mora da uključi svest o slanju poruke i svest o publici koja poruku prima, kao i da umetnost ne postoji sama za sebe već da je uvek u odnosu sa društvom.

Žolt Kovač - Upotreba slikeO svemu ovome ću detaljnije pričati na predavanju koje je sastavni deo izložbe „Upotreba slike“. Na predavanju ću pored priče o slici i slikarstvu dati moje viđenje pozicije i uloge umetnosti u društvu. Govoriću i o mogućnostima prodaje umetničkih radova, kao i o strategijama plasiranja umetnosti kao robe koja se može prodati.

Žolt Kovač

Trajanje izložbe: 20. novembar  – 6. decembar 2013.