Izlagački praktikum

Izlagački praktikum“ je najnovija akcija-program unutar dugogodišnjeg projekta „Na istom zadatku“, koji predstavlja zbirni naziv za različite akcije u kojima MMC Led art (Šok zadruga) sarađuje/deluje sa drugim umetničkim ili građanskim udruženjima u nezavisnom sektoru, pojedinačnim umetnicima ili obrazovnim institucijama.


„Izlagački praktikum“ predstavlja vannastavni program u kome studenti (AUNS) stiču praktična znanja o savremenim izlagačkim praksama i načinima koncipiranja svojih izložbenih projekata. Istovremeno, studenti razvijaju veštine i tеhnikе neophodne za uspešno postavljanje i javno predstavljanje svojih umetničkih radova. Cilj programa je da se kroz samu praksu omogući studentima izvedba individualnog i/ili kolektivnog umetničkog projekat unutar galerijskog konteksta, te da kroz tu praksu razviju veštine za prezentovanje umetničkih radova. Program „Izlagački praktikum“, usmeren je ka strategijama razvoja profesionalne umetničke karijere: razvijanje veština za pisanje umetničkih projekata, stejtmenta, biografije, podnošenje aplikacije za izlaganje, instaliranje postavke, kao i fotografisanje, odnosno digitalno dokumentovanje svojih radova unutar izlagačkog prostora. Program, zapravo, ima za cilj da uvede studente u profesionalne prakse umetnika unutar sveta umetnosti.

Autorka projekta: Andrea Palašti


O programu „Izlagački praktikum“(obajvio portal za kulturu SEEcult.org)