UA! #2

U utorak, 5. juna u okviru izložbenog prostora Šok ćorsokak (ex Koridor) 22 otvorili smo izložbu osam mladih autora – studenata I godine AUNS, pod nazivom UA! #2.


Autori: Nataša Sušić, Igor Balać, Aleksandra Novaković, Anđela Cipar, Ines Damjanović, Danilo Lalović, Tijana Đukić i Milorad Savanović


Ua! (uzvik); glasno istaknuta reč koja služi da se izrazi negodovanje prema određenim okolnostima ili situaciji. Izložba Ua! predstavlja umetnost protesta: simboličku vizualizaciju dovitljivih stavova mladih umetnika na različite društvene stvarnosti. Radovi su izvedeni u formi vizuelnih protestnih znakova, kombinacijom reči i slike, kroz crtež, skicu, karikaturu, kolaž. Ukazujući na komunikaciju između umetnosti i društva, protkani suptilnim humorom i ironijom u spontanoj DIY estetici, predstavljeni radovi, zapravo, nude jedan trenutni (mogući) vizuelni marker individualnih dilema autora.

 


Radovi su nastali kao predmetna vežba na temu likovnog elementa – tekst, tokom prve godine studija u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.


Izložbu možete pogledati do 14. juna.