ZAPISI IZ STANA BR. 50

U petak, 27. maja u 18 sati u galeriji Šok zadruge biće otvorena izložba ,,Zapisi iz stana br. 50”. Umetnički rad studenata II godine doktorskih studija Scenskog dizajna Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu povodom Sterijinog pozorja 2016.


zapisi iz stana br 50

Zapisi iz stana br. 50 predstavlja celovito, heterogeno delo umetničkih praksi scenskog dizajna koje se realizuje kroz dijaloge specifičnih, pojedinačnih autorskih poetika. Sastavljeno iz distinktivnih delova, zahvaljujući zajedničkom procesu koji su autori prošli, delo je u ishodu organska celina. Polazište za umetničko istraživanje i stvaranje ovog dela predstavlja niz tema nastalih kao lična i kolektivna reakcija na tekstove Mihaila Afanasijeviča Bulgakova, pre svega na njegove dnevnike i kapitalno delo Majstor i Margarita.Teme koje rad obrađuje inicirane su ovim tekstovima, ali su u jednakoj meri uslovljene umetničkim aspiracijama i opsesijama samih autora, i kao takve osciliraju u trijadi intimno, grupno, univerzalno. Pojavnost, likovnost i dramatugija dela definisane su kroz proces dve međusobno uslovljene linije umetničkog istraživanja tema iniciranih Bulgakovljevim tekstovima i morfoloških, ambijentalnih i značenjskih specifičnosti prostora galerije Šok zadruge.

Autori: Dragana Vilotić, Jelena Janev, Ljubica Milanović, Maja Đuričić, Milica Stojšić, Monika Ponjavić, Sanja Maljković, Vladan Perić

Rad je realizovan kao sintezni projekat u okviru predmeta: Nove prakse u dizajnu prostora, Nove prakse u dizajnu vremena, Nove prakse u dizajnu vizuelne slike , Nove prakse u dizajnu zvučne slike

Predmetni nastavnici: Miljana Zeković, Ivan Pravdić, Marko Lađušić, Zoran Maksimović

Mentorski tim sinteznog projekta: Daniela Dimitrovska, Radivoje Dinulović


Za vreme trajanja Sterijinog pozorja galerija Šok zadruge biće otvorena za posetioce  u periodu od 16 do 19 sati. Svi zainteresovani mogu da pogledaju izložbu uz prisustvo autora izložbe spremnih za razgovor o nihovoj interpretaciji romana Majstor i Margarita koji je bio polazišna ideju koja ih je okupila i podstakla realizaciji predstavljenih radova.


Izložba traje do 17. juna 2016. godine.