UA!#6

Od 25. juna 2019. u okviru izložbenog prostora Šok ćorsokak 22 možete pogledati, još jednu, izložbu „Ua! Umetnost protesta“ studenata I godine AUNS, pod nazivom „Ua! #6“.

Autori: Julijana Pavlovič, Ana Radosavljević, Teodora Novak, Ognjen Bačkalić, Vania Janković, Una Mladenović

Radovi su nastali u formi banera kao predmetna vežba na temu likovnog elementa – tekst, tokom prve godine studija u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Ua! (uzvik); glasno istaknuta reč koja služi da se izrazi negodovanje prema određenim okolnostima ili situaciji. Izložba Ua! predstavlja umetnost protesta: simboličku vizualizaciju dovitljivih stavova mladih umetnika na različite društvene stvarnosti. Radovi su izvedeni u formi vizuelnih protestnih znakova, kombinacijom reči i slike, kroz crtež, skicu, karikaturu, kolaž. Ukazujući na komunikaciju između umetnosti i društva, protkani suptilnim humorom i ironijom u spontanoj DIY estetici, predstavljeni radovi, zapravo, nude jedan trenutni (mogući) vizuelni marker individualnih dilema autora.