VESNA ILIĆ DARIJEVIĆ U GALERIJI ŠOK ZADRUGE

Otvaranje izložbe Vesne Ilić Darijević „Energizovani prostor stadiona, stadioni kao dekoracija, ljuska, kora“ u petak 18. septembra 2015. godine u 19 časova u prostoru galerije Šok zadruge. Izložba je autorkin master rad i realizuje se u saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu.

ENERGIZOVANI PROSTOR STADIONA, STADIONI KAO DEKORACIJA, LJUSKA, KORA

Vesna Ilić Darijević

Master rada pod nazivom „Energizovani prostor stadiona, stadioni kao dekoracija, ljuska, kora“, obuhvata, u duhovnom smislu, skretanje pažnje, s’ obzirom na dominatnost podsvesnog nad svesnim u čoveku, mogučnost logičke i tehničke manipulacije tim nesvesnim od strane države i u vezi sa tim kanalizovanje energije u pravcu igara i sporta. Odnosno, zadovoljenje čovekovih kratkoročnih interesa i nevažnih potreba, na uštrb dugoročnih interesa i važnih problema. Ovoj u suštini sociološkoj temi, prišla sam kao neko ko nema pretenzije prema sportu, naprotiv. U kritičkom sagledavanju značajno mesto zauzima odnos i prisustvo nesvesne akcije gomile (mase), nasuprot svesnom delovanju kod pojedinca. Upravo ovakav društveni segment sugeriše na vreme u kojem živimo i predstavlja jednu od karakteristika našeg doba. Samo punjenje stadiona, od strane raznih navijačkih grupa, gledalaca, sportista i potom pražnjenje istog, u simboličkom smislu, predstavlja akumulaciju ogromne količine energije i potom njeno pražnjenje.Udisaj i izdisaj u okviru funkcionisanja socijalnog tela. Pojedinac u gomili ima osećaj nesavladive moći, koja mu dopušta da se preda nagonima, koje bi inače sam obuzdao, a pošto je gomila bezimena, a dosledno tome i neodgovorna, osećaj odgovornosti koji sputava pojedince, u gomili potpuno nestaje.

Potreba da se izrazim tehnikom štampe, kao „kolektivne slike sveta“, nastavak je mog dosadašnjeg istraživanja, koji je takođe bio usmeren ka mogućnosti štampe na pleksiglasu. Pristupila sam mehaničkoj produkciji, strateški kontolišući ceo proces.

U (tehničkom), materijalnom, fizičkom smislu, rad predstavlja prenos putem digitalne slike (sa motivima) trave sa fudbalskog terena na metalnu podlogu.

Realizacija se odnosi na specifičnost prenosa keramičkim cmikom koji je prilagođen potrebama stakla, porcelana, emajliranja.

Vesna Ilić Darijević


Mr Vesna Ilić Darijević

Rođena 1970. godine u Čačku. Grafiku studirala na Likovnoj Akademiji u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Todovića. Diplomirala 1997. godine. Završila postdiplomske studije (smer crtež) na FLU u Beogradu u klasi profesora Darije Kačić. Član ULUS-a.Profesor na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku.

Izložbe:

Majski salon, 1996.

Kangawa (Japan) 1997., 1998.

Bijenale minijature, Gornji Milanovac, 1999., 2001., 2003., 2006., 2008., 2010.

Krakow (Poljska) 1998.

Kadriranje“, Galerija SULUJ, Beograd, 2004. (autorka: Tanja Obrović)

Priče iz marljivosti“, Galerija Kulturnog centra, Beograd, 2004.

Grafika 107×107“, Galerija 107, Zemun, 2008.

Međunarodno trijenale proširenih umetničkih medija, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, 2010.

Žene slikari, 10. Međunarodna izložba, Majdanpek, 2012.

Zagrebi dublje“, Galerija ULUS Beograd, 2012. (autorka: Marica Radojčić)

III međunarodna izložba „Umetnost u minijaturi“, Majdanpek 2012.

Contain“, Dom kulture Čačak 2015.

Nagrade:

8. Bijenale jugoslovenske studentske grafike, 1996.

Godišnja nagrada Likovnog udruženja Risim 2001., 2002., 2003.

Objavljeni radovi:

8. Bijenale jugoslovenske studentske grafike, 1996.

Časopis „Remont“ – „Zgrušavanje“ 2004.