Šok-up: Knjiga umetnika studenata AUNS

Najavljujemo Šok-up izložbu studenata prve godine Akademije umetnosti u Novom Sadu pod nazivom „Knjiga umetnika“. Izložba će biti otvorena u ponedeljak, 4. novembra od 19.00 časova u Centralnoj galeriji Šok zadruge, a možete je pogledati do 7. novembra 2019.

Autori: Tamara Kovačević, Ivana Živković, Sara Čurić, Aleksandar Mitrović, Filip Kolić, Asja Komadina, Anastasija Komatina, Marija Mitić, Tanja Valenćik, Darko Sretić, Bela Benišek, Ena Jovančić Vidaković, Leona Mandić Buila, Julijana Pavlović, Marina Živanov, Teodora Novak, Snežana Tomašević, Lahos Melodi, Dejan Stanivuković, Teodora Lucić, Stevan Stanišić, Jovana Tašin, Anđela Stojanović, Yulia Smirnova, Aleksandra Marković, Ognjen Bačkalić, Ana Radosavljević, Milica Crkvenjakov.

Izloženi radovi nastali su u okviru nastavnog predmeta Likovni elementi – „Tačka Linija Knjiga“ pod mentorstvom Andree Palašti.

Tačka Linija Knjiga“ predstavlja izložbu završnih umetničkih projekata nastalih u zimskom semestru nastavne jedinice Likovni elementi, studenata prve godine Likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nastavni plan i program na studijskom predmetu Likovni elementi, fokusirao se na interdisciplinarnom pristupu izučavanja formalnih (teorija forme), ali i značenjskih (teorija umetnosti i kulture) aspekata vizuelnih znakova, dok je ispitni zadatak predložio medij knjige, u kojima su studenti trebali da ponude svoje interpretacije likovnih elemenata. Uzimajući u obzir tehnička svojstva ‘knjige umetnika’, gde se najčešće radi o unikatnim radovima ili o malim brojevima izdanja autorskih knjiga, ispitni zadaci bavili su se metodološkim, poetičkim, estetskim i retoričkim analizama likovnih elemenata. U tom svetlu, pored formalnih i likovnih svojstva – tačkalinijabojaprostoroblik tekstura, zadobila su i društvena svojstva, u kome su se likovni elementi istraživali u različitim disciplinama kao što su semiologija, istorija umetnosti, teorije geštalta, psihologija, sociologija, pedagogija, itd. Radovi su izvedeni kombinacijom slike, crteža, reči, kolaža, asamblaža, u najrazličitijim oblicima, uključujući objekte, svitke, taktilne knjige, koncertine ali i labave ‘listove’ sadržane u kutiji.

Plakat za izložbu „Knjiga umetnika“ dizajnirala je Leona Mandić Buila.