Večernji akt

Ponovo besplatni časovi crtanja za iskusne i početnike u Novom Sadu. Svakog petka od 19 časova (od 8. novembra do kraja 2019.) u kulturnoj stanici „Svilara“ u ulici Đorđa Rajkovića 6b, Šok zadruga realizuje večernji akt.

vecernji_akt_cover

Šta je večernji akt?

Večernji akt je metodska jedinica crtanja i slikanja, ponajpre i prvobitno samo crtanja. Za razliku od studije akta, čija je prvenstvena svrha sinhronizacija motornih i senzornih nerava, odnosno verno predstavljanje viđenog nekim od osnovnih crtačkih sredstava (ugljen npr.), večernji akt je „korak dalje“, odmicanje od tačnosti kroz slobodnije tretiranje forme i izražajnih mogućnosti medijuma kojim se student – umetnik služi (pero, olovka, četka itd.). Ako studija akta ima cilj da disciplinuje motoriku i izoštrava opažanje, kako bi umetnik jednog dana bio kadar da, i ne radeći po modelu, tačno reprodukuje svoje zamisli, onda je večerji akt put senzibilizacije umetnika, put otkrivanja vlastitih kreativnih mogućnosti, kao i izražajnih mogućnosti materijala.

Nazvan po tome što se odvijao u popodnevnim ili večernjim satima, pod veštačkim svetlom, posle crtanja studije po dnevnoj svetlosti, večernji akt podrazumeva crtanje po modelu i na manjim formatima papira. Pristup korekturi radova unekoliko je, prirodno, drugačiji u odnosu na studiju akta. Težište je, pre svega, na plastičkim fenomenima (linija, forma, površina, boja, valer…), te na njihovom uodnošavanju, koje bi se moralo vrednovati s osloncem na opšte principe teorije forme, ali i s posebnim osećajem za osobenosti u radu svakog polaznika ponaosob kao jedinstvene stvaralačke ličnosti, kojoj bi nastavnik, delikatnim usmeravanjem, trebalo da pomogne da se kao takva i ostvari. U ovoj dimenziji korekture, teoretičari nastave i umetnosti naročito su skloni favorizovanju „majeutičke metode“, u kojoj nastavnika vide kao „babicu“ koja tek pomaže skrivenom potencijalu, još skrivenog umetnika, da što lakše i brže ugleda veštačko svetlo večernjeg akta. To, međutim, nosi i izvestan rizik, budući da počiva na pretpostavci urođene, jedne i jedine „autentične“ umetničke ličnosti, što često vodi ishitrenim i odviše rigidnim procenama.

Umetnik se više stvara nego što se prepoznaje, a primeri zapanjujuće raznovrsnosti i „mnoštva ličnosti“ u jednom stvaraocu naročito obavezuju na opreznost i visok stepen fleksibilnosti pred svim „lutanjima“ i rukavcima u koje bi budući umetnik mogao da zađe; ovo još i stoga što je eksperiment bitan metodički element večernjeg akta, ne manje nego i umetnosti uopšte. Valja reći još i to da je bivalo velikih umetnika koji nisu prošli kroz program studije, studije u svakom smislu pa i akta, ali da nije bilo nijednog koji nije prošao one opite u radu s modelom kojim se štedro odlikuje i usrdno ih nudi upravo nastava večernjeg akta. Predrag Kočović

Praksu održavanja večernjeg akta imaju mnogi veliki gradovi u svetu, a naša ideja je da se ta praksa nastavi i u Novom Sadu koju MMC „Led art“ realizuje na različitim lokacijama u skladu sa okolnostima od 2002. do danas.

Časove vodi Bojan Dojkić, a za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla na adresu sokzadruga@gmail.com ili telefonom na broj 0612794432.

Realizaciju ovog večenjeg akta finansijski je podržala Gradska uprava za kulturu.