(BEZ)GRANIČNO?

bez_granicno
(Bez)granično, Maja Vujović

Umetnički rad studenata III godine Scenske arhitekture, tehnike i dizajna Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, povodom Sterijinog pozorja 2016.

29. april – 17. jun 2016. / Šok koridor 22, Zmaj Jovina pasaž br. 22, Novi Sad

U pokušaju da problematizujemo temu ovogodišnjeg Sterijinog pozorja koje postavlja pitanje „Gde su granice?“ pitamo se: Može li pozorišna umetnosti da menja društvenu stvarnost? Kome se pozorište obraća i kakav je značaj predstava koje gledamo? Gde su granice intimnog prostora publike? Da li su sve drastičnija i eksplicitnija nagost i agresija opravdana provokacija, i da li to može da probudi apatičnu publiku? Šta podrazumeva epitet nacionalni u selekciji festivala? I šta je današnji identitet Sterijinog pozorja? Kroz ova pitanja pokušavamo da artikulišemo sopstveni stav o savremenom domaćem pozorištu, posmatrajući ga kao fenomen koji bi trebalo da objedini zajednički kulturni prostor u kome državne granice nisu kriterijum saradnje. Verujemo u to da pozorište treba da ima društvenu funkciju i da čoveku ponudi ideju o mogućim rešenjima egzistencijalnih i društvenih kriza.

Stanko Gagrčin, Iva Ilić, Željka Jakovljević, Una Jankov, Aleksandra Letić, Jelena Milojković, Bojana Nikolić, Jovana Plavšić, Aleksandra Polić, Aleksandra Rakić, Andreja Rondović, Jelena Stojkečić, Filip Šćekić, Tamara Tomanić, Jelena Vreća, Maja Vujović, Dušan Vukmirović, Tanja Žarić i Miroslav Živanov

Rad je realizovan u okviru predmeta Umetničke prakse scenskog dizajna.

Mentori: Dragana Pilipović i Vladimir Savić.

Predmetni nastavnik: Tatjana Dadić Dinulović

Bezgranično je naziv dramskog teksta Ferenca Deaka iz 1997. godine.

Partneri u projektu: Sterijino pozorje, Šok zadruga i Scen (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju)

Save