Vanja Novaković: Moronu ženski

Vanja NovakovicU sredu, 15. juna 2016. godine u 19 sati u galeriji ŠOK PARTIZAN biće otvorena izložba Vanje Novaković „Moronu ženski“,  još jedna u nizu izložbi studenata Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu, a u sklopu programa inAPROPRIJACIJA.


Vanja Novakovic_Moronu zenski_Sok PartizanRad „Moronu ženski Vanje Novaković istražuje uslove i mogućnosti nastanka govora mržnje, predrasuda i stereotipa, kroz suočavanje sa ličnim, emocionalnim i psihološkim iskustvom. Tretiranjem jezičkog znaka kao vizuelnog koda, rad nudi jedan mogući pogled na položaj i problem identiteta žene na društvenim mrežama. U formi tekstualno-vizuelne analize, rad uzima za studiju slučaja konkretno pismo facebook korisnika pod imenom Ceki Lela koje je bilo upućeno kao odgovor na lične statuse same autorke. Na taj način, rad ispituje međusobni odnos – (nevidljivu) interakciju i konflikt dva korisnika, sa ciljem prevazilaženja ličnog i društvenog prostora konstrukcije identiteta.


Vanja Novaković je studentkinja na drugoj godini Akademije umetnosti u Novom Sadu, na katedri za Nove likovne medije. Izložba je rezultat završnog predmetnog ispita u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi čiji je predmetni nastavnik Andrea Palašti.

Save

Save