inAPROPRIJACIJA

inAPROPRIJACIJA_2016Program pod nazivom „inAPROPRIJACIJA: analize_studije_pristupi 2/3“ izvešće se tokom juna meseca 2016. godine, kao deo projekta „Izlagački praktikum.

Završne samostalne izložbe studenata druge i treće godine Katedre za Nove likovne medije, Akademije umetnosti u Novom Sadu organizuju se u  galeriji ŠOK PARTIZAN, u Petrovaradinu.

Partizan III u Petrovaradinu sagrađen je 1933. godine po projektu arhitekte Đorđa Tabakovića. Od osnivanja kao Sokolskog doma, kasnije preimenovanog u Društvo za telesno vaspitanje – Partizan III, neguje gimnastičke programe za decu i odrasle i sportsku gimnastiku. Danas nosi naziv Društvo sporta za svePartizan i nudi sportske aktivnosti kao što su košarka, odbojka, latino-američki i standardni ples, kapuera, aerobik i fitness joga. Šok galerija – Šok Partizan izgrađena je u jednoj od svlačionica.

Umetnici/studenti: Luka Stojanović, Sava Kesić, Barbara Jovanović, Stefan Jovanović, Vanja Novaković, Jelena Gajinović, Nebojša Đuričić, Katarina Kapičić

Mentorka: Andrea Palašti


inAPROPRIJACIJA: analize_studije_pristupi 2/3 predstavlja zbirni naziv završnih samostalnih izložbi studenata druge i treće godine Katedre za Nove likovne medije, Akademije umetnosti u Novom Sadu, odnosno završnih predmetnih projekata nastalih u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi. Nastavni plan i program na studijskom predmetu Likovni elementi, fokusirao se na interdisciplinarnom pristupu izučavanja formalnih (teorija forme) i značenjskih (teorija umetnosti i kulture) aspekata vizuelnih znakova. Cilj nastavnog programa bazirao se na formalnim analizama različitih studija slučaja, ali i na istraživanju i razmatranju različitih pristupa značenja vizuelnog znaka. Imajući u vidu da vizuelni znak ne čine samo njegove vidljive karakteristike (likovni elementi), već upravo nevidljivi svet koji ga okružuje (međuodnos teorije i istorije, ekonomije i politike), demonstracija praktične primene teorije forme sprovedena je kroz aproprijaciju. Pojam aproprijacije u domenu istorije umetnosti ukazuje na situaciju u kojoj neko umetničko delo usvaja izvesne predpostojeće elemente nekog drugog objekta ili slike. Stoga je zadatak predmetnog projekta zahtevao odabir već postojećeg vizuelnog znaka, kojem se potom, menjajući likovne elemente i/ili principe komponovanja, menja i samo značenje. Kroz analizu izabranih studija slučaja, kao i intervenisanjem unutar formalnih aspekata odabranog vizuelnog znaka, predstavljeni radovi, bave se različitim pristupima sagledavanja različitih nivoa značenja.

inAPROPRIJACIJA: analize_studije_pristupi 2/3 izvodi se u sklopu projekta „Izlagački praktikum“, koji predstavlja program izlagačke prakse za studente umetničkih fakulteta, odnosno, vannastavni program u kome studenti stiču praktična znanja o savremenim izlagačkim praksama i načinima koncipiranja svojih izložbenih projekata. Istovremeno, studenti razvijaju veštine i tеhnikе neophodne za uspešno postavljanje i javno predstavljanje svojih umetničkih radova. Cilj programa je da se kroz samu praksu omogući studentima izvedba individualnog i/ili kolektivnog umetničkog projekat unutar galerijskog konteksta, te da kroz tu praksu razviju veštine za prezentovanje umetničkih radova. „Izlagački praktikum“ je najnovija akcija unutar dugogodišnjeg projekta „Na istom zadatku“, koji predstavlja zbirni naziv za različite akcije u kojima MMC Led art (Šok zadruga ex Art klinika) sarađuje i deluje sa drugim umetničkim ili građanskim udruženjima u nezavisnom sektoru, pojedinačnim umetnicima i obrazovnim institucijama.


Za umetnike i ljubitelje umetnosti, petkom od 20 sati, MMC Led art obezbeđuje i termin za košarkaški turnir – umetnici protiv umetnika.

Save

Save

Save