MMC LED ART

Multimedijalni centar „Led art“ nastao je transformacijom umetničke grupe „Led art“ u udruženje građana Rešenjem Saveznog ministarstva pravde od 19. januara 2000. (br. 3/1-434/4-1999-07). Preregistracija je izvršena 11.02.2011. rešenjem br. Bz 2349/2011.

Članovi: Predsednik Upravnog odbora i Umetničkog saveta je Nikola Džafo, dok u kreiranju i realizaciji programa učestvuju: Željko Grulović, Darija Dragojlović, Nemanja Milenković, Andrea Palašti, Filip Markovinović, Vladimir Ilić, Vesna Grginčević, Stefan Ilić, Nina Komel, Lidija Krnjajić, Újházi Adrienn i drugi,

Umetnički savet: Nikola Džafo (predsednik), Silvia Dražić, Nemanja Milenković, Andrea Palašti, Danijela Halda i Nebojša Milenković.

Pored redovnih članova, MMC „Led art“ okuplja i značajan broj saradnika: umetnika, teoretičara i istoričara umetnosti, filmskih i video autora, književnika itd.

Ciljevi:

– Aktivno učešće umetnika i savremenog umetničkog stvaralaštva u rešavanju pitanja od šireg društvernog značaja;

– Ukazivanje na nužnost dijaloga kroz savremenu umetničku praksu;

– Rešavanje pitanja statusa umetnika i podizanje kvaliteta uslova rada; Rešavanje pitanja prostora za rad;

– Podrška i promocija mladih i umetnika sa svežim i smelim pristupima u realizovanju i prezentovanju umetničkog dela;

– Saradnja s pojedincima i srodnim institucijama i asocijacijama;

– Menjanje nedelotvorne i autistične kulturne politike;

Programske aktivnosti: Odvijaju se kontinuirano, a za sve posetioce su besplatni.

Šok zadruga (2013-)

Galerije Šok zadruge Centralna galerija Šok zadruge, Šok Koridor, Šok Bulevar, a povremeno i Šok Partizan, Šok ŠOSO i Pokretna Šok galerija;

Akcije i performansi Publici na noge, Totalna rasprodaja umetnostiNa istom zadatku i dr;

Perspektive (2002-2016, glasanjem žirija biraju se „perspektivni“ mladi stvaraoci, diplomci Likovnog odseka Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu);

Radionice Večernji akt;

Izdavaštvo (štampane i elektronske forme, koje dokumentuju rad MMC Led arta / Šok zadruge – katalozi, knjige, video art, veb sajt i dr.);

Arhiva (obimna foto, video i štampana dokumentacija u produkciji MMC Led art);

Finansiranje: Projekte Multimedijalnog centra Led art do sada su podržali: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine, Gradska uprava za kulturu Novog Sada, Evropska prestonica kulture 2021/22, Goethe Institut, Fond za otvoreno društvo i donatori.

Save