MMC LED ART

Multimedijalni centar „Led art“ nastao je transformacijom umetničke grupe „Led art“ u udruženje građana Rešenjem Saveznog ministarstva pravde od 19. januara 2000. (br. 3/1-434/4-1999-07). Preregistracija je izvršena 11.02.2011. rešenjem br. Bz 2349/2011.

Stručni kadar: Predsednik Upravnog odbora i Umetničkog saveta je Nikola Džafo, dok u kreiranju i realizaciji programa učestvuju: Željko Grulović, Jovana Budošan, Filip Markovinović, Milica Dukić, Vladimir Ilić, Dejan Jankov, Gojko Dutina, Dušan Zaklan, Bojan Dojkić, Nora Mesaroš i drugi.

Umetnički savet: Nikola Džafo (predsednik), Silvia Dražić, Danijela Halda, Miroslav karić i Nebojša Milenković.

Pored redovnih članova, MMC „Led art“ okuplja i značajan broj saradnika: umetnika, teoretičara i istoričara umetnosti, filmskih i video autora, književnika itd.

Ciljevi:

– Aktivno učešće umetnika i savremenog umetničkog stvaralaštva u rešavanju pitanja od šireg društvernog značaja;

– Ukazivanje na nužnost dijaloga kroz savremenu umetničku praksu;

– Rešavanje pitanja statusa umetnika i podizanje kvaliteta uslova rada; Rešavanje pitanja prostora za rad;

– Podrška i promocija mladih i umetnika sa svežim i smelim pristupima u realizovanju i prezentovanju umetničkog dela;

– Saradnja s pojedincima i srodnim institucijama i asocijacijama;

– Menjanje nedelotvorne i autistične kulturne politike;

Programske aktivnosti: Odvijaju se kontinuirano, a za sve posetioce su besplatni.

Šok zadruga (2013-)

Šok alijansa (mreža Šok galerija sa zajedničkim izlagačkim programom);

Galerije Šok zadruge (prostori za realizaciju samostalnih i kolektivnih izložbi „Centralna galerija Šok zadruge“, „Šok ćorsokak 22“, „Šok Partizan“, „Šok Petefi“ i „Pokretna Šok galerija“);

Publici na noge („Rasprodaja umetnosti“ i dr.);

Akcije i performansi (reagovanje na aktuelna društvena pitanja, „Na istom zadatku“ i dr.);

Perspektive (glasanjem žirija biraju se „perspektivni“ mladi stvaraoci, diplomci Likovnog odseka Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu);

Radionice (Letnji semestar Šok zadruge, „Dopunski časovi iz crtanja“, dramske i muzičke radionice);

Izdavaštvo (štampane i elektronske forme, koje dokumentuju rad MMC „Led arta“ / Šok zadruge – katalozi, knjige, video art, veb sajt i dr.);

Arhiva (obimna foto, video i štampana dokumentacija u produkciji MMC „Led art“);

Finansiranje: Projekte Multimedijalnog centra „Led art“ do sada su podržali: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine, Gradska uprava za kulturu Novog Sada i donatori.

Save