Aldenira: Lux

Izložba LUX Aleksandre Dević i Nikole Radovića Aldenira, studenata završne godine Akademije umetnosti u Novom Sadu na Katedri za nove likovne medije u galeriji Šok zadruge od 25. do 14. jula 2015 godine.


AldeniraPod pseudonimom ALDENIRA već dve godine istražujemo polja fotografije i videa, njihove tehničke i estetske kao i konceptualne mogućnosti. Naziv pod kojim se vodimo stvoren je kao igra slogovima naših imena, te AL DE stoji za Aleksandra Dević, dok NI RA stoji za Nikola Radović.

Pokušaji da iz što manje materijala, uz snalažljivost i inovativnost stvorimo što više, naterali su nas da često, na sasvim neočekivan način upotrebimo ili prikažemo nešto. Takođe, modeli su nam prijatelji i kolege, koji su preko nas dobili šansu da probaju nešto što nisu imali prilike ranije, i dobiju svojih pet minuta slave.

Iz dana u dan, gura nas radoznalost i želja da upoznamo granice svojih mogućnosti izražavanja i po mogućnosti ih pomerimo, poput i onoga što nas vizuelno privlači, te stoga istom strastvenošću beležimo ekstremne sportove, kojom i balerine.

Aleksandra Dević, Nikola Radović


Kao odgovor na avangardne umetničke prakse sedamdesetih godina Akademija umetnosti u Novom Sadu osniva predmet teorija forme pozicionirajući se u sam centar savreme svetske umetničke scene. Iz predmeta teorija forme nastaje Katedra za nove likovne medije koja se sa jedinstvenim studijskim programom u regionu pozicionira kao nezaobilazna pojava u okviru savremene svetske umetničke prakse. Katedra za Nove likovne medije je prvu generaciju studenata upisala u školskoj 2002-2003. godini. U studijskom programu osim klasičnih predmeta (slikanje, vajanje, grafika…), katedra sadrži i tri glavna predmeta video, intermedijalna istraživanja i digitalnu umetnost. Predmeti video, intermedijalna istraživanja i digitalna umetnost su praktične prirode sa nezaobilaznim teorijsko-istorijskim akcentima. Plan i program osnovnih predmeta na katedri za Nove likovne medije je formulisan fleksibilno sa idejom konstantnog praćenja i usklađivanja sa najsavremenijim tendencijama na svetskoj umetničkoj sceni. Katedra je otvorena za spoljnju saradnju i neretko ima gostujuće profesore iz regiona i sveta. Jedna od ideja vodilja katedre je da se studeti što ranije upoznaju sa izlagačkim iskustvom i umetničkom scenom, tako da su studenti stimulisani da što češće učestvju na umetničkim konkursima, a njihovo izlagačko i performativno iskustvo je obogaćeno i čestim grupnim ekspermentalno-performativnim nastupima, koji su posledica radionica u okviru rada na katedri. Novi likovni mediji imaju ideju da prate i prilagođavaju se najsavremenijim svetskim umetničkim tendencijama i u ubudućem delovanju.

Isidora Todorović, Katedra za nove likovne medije, AUNS