Opet most

Fotografije sa prvoaprilske akcije Opet most ispred zgrade lista Dnevnik u Novom Sadu.Opet most  1

Opet most  2Opet most 3

Opet most 4 Opet most 5 Opet most 6 Opet most 7 Opet most 8 Opet most 9Opet most 10