Šok zadruga: Konkurs

Od sada možete aplicirati za prostor, odnosno termin za izložbene i druge kulturno-umetničke aktivnosti u okviru Šok zadruge, tj. naših galerijskih prostora u Novom Sadu.

Preduslova nema.

Jedino tražimo da nam vaše predloge u elektronskoj formi pošaljete na mejl adresu: sokzadruga@gmail.com

Poželjno je da materijal koji šaljete sadrži:

1. Kratku narativnu biografiju autorke/a + kontakt podatke
CV po želji (Word doc., latinično pismo, do 3000 karaktera sa razmacima)

2. Fotografiju (portret, autoportret)
(jpg., dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)

3. Kratak opis (po potrebi i opširan)
onoga što bi želeo da realizuje u okviru prostora i programa Šok zadruge

4. Vizuelnu dokumentaciju (reprodukcije, skice ili dr.)
(jpg., dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)

5. Tehničke i druge potrebe nužne za realizaciju

Sav materijal pogledaće članovi Umetničkog saveta: Silvia Dražić, Daniela Halda, Nebojša Milenković, Miroslav Karić, Nikola Džafo i urednica programa Jovana Budošan. 

Spisak prihvaćenih predloga, odnosno njihovih autorki i autora biće objavljen na našem sajtu sokzadruga.com.