PERSPEKTIVE 10

2011_perspektive10Perspektive 10 – 2011. godine, za najperspektivnije studente završne godine likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu i FLU u Beogradu odabrani su:
Laura Limburger
Đorđe Ilić
Nikola Krstić
Dragiša Marinković
Jovana Vasić

Perspektive 10 na www.seecult.org


Izložbu „Perspektive 10” Muzej Srema je realizovao u saradnji sa novosadskom Art klinikom. Projekat „Perspektive” Art klinika realizuje već desetu godinu za redom i ima za ideju da ukaže na mlade umetnike – studente završnih godina AU u Novom Sadu, a odneavno i FLU u Beogradu, ali isto tako i da ukaže na njihov trenutni status, uslove, okolnosti u kojima stvaraju i da preispita sam pojam i značenje reči perspektivno u konkretnom društveno-vremenskom kontekstu.

Budući da su po svom kreativnom potencijalu, originalnosti izraza i poetike mladi umetnici koje je odabrao stručni žiri zaista perspektivni, postavlja se pitanje koliko je sistem u kojem oni uče, stvaraju i izlažu obesmislio taj pojam i da li se stvarno mogu nazvati perspektivnim. Jer počevši od još uvek prilično konzervativnog sistema obrazovanja pa preko činjenice nerazvijenosti galerijsko-izlagačke mreže, nepostojanja tržišta i koherentne umetničke scene sa jasnim i razvijenim odnosima umetnici-kustosi-publika do skučenih produkcijskih uslova umetnici i sami shvataju da su tek perspektivni – samo pod znacima navoda tj. u nekom sociološkom vakuumu, dok uje u kontekstu realnosti Srbije s početka 20.veka to sasvim drugačije.

Zbog toga ova izložba ima iako afirmativni i utopijski ujedno i autoironični karakter.

Imamo priliku da vidimo radove 10 mladih umetnika – diplomaca FLU u Beogradu i AU u Novom Sadu koji imaju različite, opet originalne poetike a u procesu glsanja žirija za najperspektivnijeg za ovu godinu je proglašen Nikola Krstić čiji rad upravo kritički preispituje promene i efekte koje mu donosi obrazovanje i status inicijacije – sticanje zvanja profesionalnog umetnika.

Neki radovi, kojima je naglasak na konceptualnoj dimenziji, su upotpunjeni verbalnim objašnjenjima koji nam pomažu da se rad percipira na više nivoa.

Svetlana Subašić