Perspektive 15

Žiriranje za izbor perspektivnijih mladih umetnika studenata završne godine likovnog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu održano je od sredine do kraja juna meseca 2016. godine, a izabrani su Sanja Copić, Ivana Lazić, Darko Vukić, Jelena Rezač, Ivan Perak, Milan Đorđević i Jana Rastegorac Vukomanović.


PERSPEKTIVE 15

“Perspektive” istražuju ulogu i poziciju mladih autora savremene vizuelne umetnosti, sagledaju njihove razvojne potencijale i kategorišu socijalnu kartu u nedefinisanom sistemu odnosa institucija, prekarnog rada i savremene umetnosti. Uprkos stalnim, ali i nužnim promenama u koncepciji perspektiva, postoji različit pristup u mogućnostima izlagačkih praksi, podrške i protesta.

“Perspektive” su dugoročni projekat MMC Led art i u kontinuitetu traju od 2002. godine do danas.

Ovogodišnji izbor “Perspektiva” nastavlja se po principu da perspektivni (odabrani u prethodnim ciklusima “Perspektiva”) biraju perspektivne, isključivo na osnovu izloženih radova i uvidom u dosadašnji rad odabranih pojedinaca zastupljenih na izložbi studenata završnih godina Fakulteta likovnih umetnosti Beograd i Akademije umetnosti Novi Sad.

Ove godine usled nepostojanja budžeta i nemogućnosti kolektivnog obilaska izložbe i izvođenja žiriranja kao prethodnih godina, koncepcija je prilagođena datim uslovima i svako od članova žirija je samoinicijativno obišao završne izložbe, te shodno svojim individualnim kriterijumima predlagao po jednog kandidata.

Ovo nužno adaptiranje i snalaženje sa ciljem da se održi kontinuitet projekta, ujedno pruža i uvid u mogućnosti i kapacitete kolektivnog rada i dalje pokušaje zajedničkog redefinisanja prezentacije, integracije i podrške mlađim autorima. Proteklih godina projekat teži rasterećivanju autora (koji se nalaze na prelaznom peroidu od studenta do samostalnog umetnika) mehanizama edukacije, institucionalizacije akademskih kriterijuma i fokusira se na istraživanju mogućih oblika saradnje sa “perspektivnima” kako bi se stvorila alternativa i drugačiji principi spram takvog sistema.

Izbor Perspektive 2016: Sanja Copić, Ivana Lazić, Darko Vukić, Jelena Rezač, Ivan Perak, Milan Đorđević i Jana Rastegorac Vukomanović.

Žiri u sastavu: Jelena Mijić, Slavica Obradović, Vuk Vučković, Vladimir Ilić i Velimir Andrejević.

Izložba „Perspektive 15“ u Centralnoj galeriji Šok zadruge.