PERSPEKTIVE 3

2004_perspektive03Perspektive 3 – 2004. godine, odlukom Žirija laika za najperspektivnije studente završne godine likovnog odseka Akademije umetnosti u Novom Sadu odabrani su: