PERSPEKTIVE 4

2005_perspektive4Perspektive 4 – 2005. godine, odlukom žirija laika za najperspektivnije studente završne godine likovnog odseka Akademije umetnosti u Novom Sadu odabrani su:

Nikola Stepanović
Igor Veljković