Povodom najavljene izložbe u MSUV

Poštovana direktorka i kustosi izložbe „Konflikti, provokacije, relacije, izazovi, strepnje, energije, odlučnosti”

Svojim potezima neprestano stvarate konfliktne situacije u kojima nas gurate na suprotne strane. Najnoviji primer: u izložbu „Konflikti….“ uvrstili ste i Led art. Gđa Svetlana Mladenov poslala je mejl-obaveštenje o učešću, a da se prethodno nije oglasio niko od kustosa, kontaktirao bilo koga od živih aktera, konsultovao se, tražio dozvolu za izlaganje rada… Nije profesionalno, nije korektno, “ne goji se prase uoči Božića”. Zbog ove provokacije:

ime i delo Led arta da se izostavi sa izložbe, ne stavlja u druge kontekste, ne spominje u najavama, katalozima i sl. sve dok ne razmrsimo naše relacije, dok se ne sačine ugovori kako i šta se koristi, kako se skladišti, koliko šta vredi, čije je šta.

Crna knjiga

Pod tim „čije je šta“ mislimo na radove umetničke grupe Led art koji se nalaze u vašem Muzeju, koji su bili namenjeni kao poklon, ali oko kojih nikada do kraja nismo uradili sve što je potrebno da bi se primopredaja izvršila kako valja – ugovor, procena vrednosti, potvrda o prijemu…

– 12 crteža na platnu: nije procenjena vrednost, nije dogovoreno koji prateći materijal je neophodan…

– “Crna knjiga” (2 m x 1 m, težine oko 90 kg, obložena kravljim kožom, na sopstvenom postolju). O ovoj knjizi najviše se raspredalo i ima najviše zahteva – nejasna finansijska konstrukcija i završetak radova.

– pepeo u urni koji stoji u betonskoj kutiji ispred zgrade Muzeja (nastao u zajedničkom projektu “Iz pepela Muzej”) – više smeta nego što koristi. Film koji je snimljen povodom spaljivanja umetničkih radova nije dat na raspolaganje itd.

– blenda na kojoj je naslikan Slobodan Milošević u obilasku garde i koja služi za fotografisanje – korištena u akcijama Led arta krajem devedesetih, trebalo bi da je u Muzeju – ako je sačuvana.

Stiče se utisak kao da namećemo da ti radovi budu uvršteni u zbirku Muzeja što nije naša namera. Ukoliko nisu potrebni ili vam se ne uklapaju u koncept, o tome treba da se izjasnite. Sve to su izazovi koji stvaraju strepnju, zahtevaju obostranu energiju i odlučnost da se rasprave brojne dileme.

Do tada, neka bude kako je navedeno na početku pisma.

Nikola Džafo i kolektiv Led arta