Podrška Slađani Petrović Varagić direktorki Kulturnog centra Požega

sok zadruga_ex art klinikaI ovim putem ŠOK zadruga želi da izrazi podršku Slađani Petrović Varagić, direktorki Kulturnog Centra Požega, zbog pritiska koji se vrši na nju, odnosno njen rad i rad i program Kulturnog centra Požega. Tim povodom objavljujemo i Saopštenja za javnost Umetničkog saveta Gradske galerije Požega, kao i saopštenje Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.


Umetnički savet Gradske galerije Požega

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

imajući u vidu višegodišnju izlagačku i programsku politiku gradske galerije Požega želimo pre svega da kažemo da su nas nedavne izjave predsednika opštine Požega Milana Božića iznete u emisiji na Radiju Požega, ali i novonastala situacija u kojoj je koleginici Slađani Petrović Varagić zatražena ostavka na mesto direktorke Kulturnog centra Požega veoma iznenadile i stvorile utisak političkog pritiska na uređivačku politiku ovog renomiranog izložbenog prostora. Naime, u pomenutoj emisiji gosdpodin Božić je izrekao netačne informacije, a koje se tiču programske i estetske orijentacije galerije, poslovanja kao i slabe posećenosti njenim programima. Kulturni centar Požega je već reagovao na izjave gospodina Božića i demantovao ih jasnim činjenicama koje govore u prilog najpre raznovrsnosti izložbenih sadržaja koji su velikim delom usmereni na prezentaciju savremenih umetničkih medija i praksi (slika, crtež, skulptura, video, performans), ali se takođe u programskim aktivnostima bavi i brigom o kulturnom nasleđu Požeškog kraja, kao i očuvanjem narodnog stvaralaštva. Takođe, tim Kulturnog centra Požega je izneo na osnovu brižljive evidencije zaposlenih i podatak o poseti galeriji, koji na godišnjem nivou čini 3000 posetilaca i dao demanti na tvrdnje gospodina Božića o tome da se kulturni centar bavi trgovinom. Umetnički savet oseća dužnost da se obrati stručnoj i široj javnosti posebno povodom krajnje proizvoljnih i nekomeptentnih komentara gospodina Božića na račun izložbenih aktivnosti i programa. Umetnički savet stoji pod punom profesionalnom i moralnom odgovornošću iza svake izložbe realizovane u gradskoj galeriji Požega i želi da ukaže na činjenicu da se ovaj izlagački prostor već dugi niz godina svojim programskim sadržajima (samostalne i grupne izložbe, kustoski projekti) izdvaja na savremenoj umetničkoj sceni u Srbiji. Koristimo ovu priliku da podsetimo da su upravo u galeriji Požega izlagala neka od najznačajnijih imena domaće savremene umetnosti, dobitnici prestižnih nagrada počev od Politikine nagrade, Nagrade Oktobarskog salona, Nagrade Memorijala Nadežde Petrović, Nagrade „Dimtrije Bašičević Mangelos“, umetnici koji su predstavljali Srbiju na Venecijanskom bijenalu, kao i umetnici sa zapaženim međunarodnim karijerama. Pored njih gradska galerija je bila i mesto niza izložbi koje su predstavile najmlađu generaciju likovnih stvaralaca i bila važan podstrek i podrška u njihovom daljem umetničkom i profesionalnom razvoju, uspostavljajući na taj način temelje za buduću nacionalnu istoriju umetnosti i kulture. Galerija godišnje realizuje oko 13 izložbi što podrazumeva dosta intenzivan program kada govorimo o dinamici izlaganja u galerijskim ustanovama u zemlji. Želimo da istaknemo da važan deo galerijskih aktivnosti čine i saradnje sa različitim institucijama u lokalu, zemlji, regiji kao i sa inostranim ustanovama i organizacijama, pokazujući vrlo posvećen i ozbiljan rad na polju povezivanja i umrežavanja Požege sa drugim centrima kulture. Gradska galerija je svojom kvalitetnom programskom politikom, otvorenošću i komunikativnošću, izložbama, tribinama, razgovorima, prezentacijama, godišnjim katalozima i drugim publikacijama doprinela edukaciji javnosti, ne samo po pitanju likovnog već i šireg socijalnog i kulturnog delovanja. O značaju koji gradska galerija Požega uživa u stručnim krugovima najbolje ilustruje činjenica kontinuirane višegodišnje finansijske podrške od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Uverili smo se kao umetnički savet mnogo puta da sa svakom realizovanom izložbom galerija Požega dokazuje visoke izlagačke i produkcione standarde, izuzetno zalaganje svih zaposlenih i izvrstan prijem umetnika, kustosa i drugih profesionalaca. Smatramo da su, iz svih gore navedenih razloga, Kulturni centar i gradska galerija pozicionirali Požegu kao prepoznatljivo mesto na kulturnoj mapi Srbije i važan faktor u onome što kultura može ponuditi u potencijalima i razvojnim strategijama samog grada i Požeškog kraja.

Članovi Umetničkog saveta Gradske galerije Požega:

Miroslav Karić, istoričar umetnosti i kustos u Remont – nezavisnoj umetničkoj asocijaciji, Beograd

Una Popović, istoričarka umetnosti i kustoskinja u Muzeju savremene umetnosti Beograd

Nikola Džafo, vizuleni umetnik i osnivač Multimedijalnog centra Led art i Šok zadruge, Novi Sad

Predrag Terzić, vizuelni umetnik i predavač na Departmanu digitalnih umetnosti FMK, Beograd


Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije najoštrije osuđuje pokušaj predsednika Opštine Požega Milana Božića da izvrši politički pritisak i utiče na uređivačku politiku Kulturnog centra Požega iznošenjem paušalnih i neistinitih ocena rada Grаdske gаlerije tog kulturnog centrа. Posebno smo iznenađeni pokušajem smene direktorke Kulturnog centra Požega Slađane Petrović Varagić, koja je usledila nakon njenog demantija neistina koje je Božić izneo u programu Radija Požega.

Simptomatično je da je javno iznošenje netačnih podataka o programu Gradske galerije, načinu rada i broju posetilaca usledilo svega par nedelja nakon promene vlasti u Požegi i izbora doktora veterinarske medicine i predsednika OO SNS Požega Milana Božića za predsednika Opštine.

Smatramo da je reč o još jednom opasnom primeru političkog ugrožavanja autonomije gradske ustanove kulture i pogubnom pokušaju njenog partijskog svojatanja.

Podsećamo da je direktorka KC Požega, u ispravci zatraženoj na osnovu Zakona o informisanju i medijima, argumentovano osporila sve paušalne i nestručne kvalifikacije koje je Božić izneo o dosadašnjem radu Gradske galerije. Evidentno je da se predsednik opštine meša u poslove koji nisu u njegovoj nadležnosti, niti su u opsegu njegove stručnosti, tako da se izjave mogu tumačiti isključivo u funkciji novih partijskih repozicioniranja. Pritiskom na uređivačku politiku, i na direktorku KC Požega da podnese ostavku, krši se Zakon o kulturi koji vrlo jasno propisuje uslove za odabir direktora i garantuje autonomiju subjekata u ovoj oblasti. Takođe podsećamo da član 39. Zakona o kulturi precizno definiše kada može da prestane dužnost direktora ustanove kulture, a budući da nijedan od tih uslova u ovom slučaju nije ispunjen, to je očigledno i razlog za politički pritisak na Slađanu Petrović Varagić i pokušaj javnog diskreditovanja kako bi se sama povukla.

Praksa partijskog mešanja u rad institucija kulture i i tendencija radikalne partijacije na svim nivoima već je dovela do katastrofalnog položaja i sužavanja prostora za savremenu kulturu i umetnost. Neodgovorno, netransparentno, nedemokratsko i partokratsko odlučivanje u oblasti kulture dovelo je, između ostalog, i do promene statusa Oktobarskog salona, novog odlaganja rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i nemogućnosti izbora direktora niza institucija kulture, uključujući i one koje imaju status nacionalnog značaja.

Zahtevamo od predstavnika vlasti na svim nivoima da obustave prisvajanje kulture zarad partijskih interesa i uspostave puno poštovanje demokratskih procedura i zakona, kao i Ustavom garantovanih sloboda izražavanja i umetničkog stvaranja.

Pozivamo i sve kolege, posebno u ustanovama kulture, da javno osude pokušaj političkog pritiska na uređivačku politiku KC Požega, jer ćutanjem doprinose normalizaciji ovakvih praksi i odstranjivanju glasastruke iz polja kulture.