Otvaranje novog izložbenog prostora – Mobilne galerije PSU u Vranju

Otvaranje novog izložbenog prostora PSU (PUNKT SAVREMENE UMETNOSTI) na Trgu Staniše Stošića (ispred Narodnog muzeja u Vranju) 5. oktobar 2015. godine u 19.30.


PSU otvoren je izložbom lokalnog umetnika Aleksandra Đorđevića „Iz sobe u kutiju”

PSU – Šok alijansa je prvi korak u povezivanju sa aktivnostima Šok zadruge – Šok alijanse (Novi Sada). Prvi iskorak ka vranjskoj publici sa ciljem edukacije i popularizacije savremenih tokova u vizuelnoj umetnosti.

Namera je da se putem alternativnih i samoorganizovanih inicijativa izvrši minimalizacija gapa između centra i periferije (geografskog mesta ili umetničke pozicije) i omogući platform za razmenu, komunikaciju i praćenje aktuelnih stvaraoca savremene umetničke scene. Saradnja se odvija na relaciji najsevernijeg (Novog Sada) i najjuznijeg (Vranja) grada, ali i na relacijama pozicije subjektivzacije.

Projekat u 2015. godini predstavlja jednog lokalnog umetnika Aleksandra Đorđevica izložbom „Iz sobe u kutiju” 5. oktobra i  ,,Nove lampe za stare” novosadskog umetnika Gojka Dutine kao izaslanika Šok zadruge – alijanse.


Otvaranje izložbe Aleksandra Đorđevića „Iz sobe u kutiju”

5. oktobar 2015., Trg ispred Narodnog Muzeja, Vranje.

Izložba će trajati mesec dana.

Aleksandar Djordjevic_Iz sobe u kutiju„IZ SOBE U KUTIJU“

Đorđević nam predstvalja njegovo lično reagovanje na budući izložbeni prostor PSU-a. Umetnik predmetno u vidu akumulacije različitih formi odgovara na minimalističnu spacijalnost zadatog prostora (3m²). Njegovi crteži prenose nam subjektivni osećaj (ne)mogućnosti uspostvaljanja distance između (izložbenih) površina i posmatrača; umetnosti i života; predmeta i stvari.

Aleksandar, izložbenom koncepcijom na osoben način problematizuje mogućnost autonomnosti/otvorenosti galerije/umetnosti kao objekta i institucije galerije u odnosu na spoljna pulsiranja grada. To postiže na način, vizelnog zasićenja različitim apstraktnim formama. Njihovo dejstvo donosi nam atmosferu u umetnosti poznatu kao „strah od praznog prostora” (horror vacui), ali i dubljih društvenih konotacija.

Aleksandar Đorđević je rođen 16. 11. 1975. godine u Vranju. Diplomirao je na slikarskom odseku Akademije likovnih umetnosti u Cetinju. Upisao je 1999. godine školu lepih umetnosti Diplôme national supérieur d’expression plastique u Kimperu (Quimper) u Francuskoj, gde je i diplomirao 2002. godine. U periodu od 2002. do 2005. godine radi i stažira u litografskoj radionici Atelier A Fleur de Pierre u Parizu. Živi i radi u Vranju.

Bavi se crtežom kao nezavisnom celinom kao i instalacijama crteža, objekata i fotografija u prostoru.


Gojko Dutina_Nove lampe za stare

Otvaranje izložbe Gojka Dutine “Oglas nove lampe za stare”

23. novembar 2015., Trg ispred Narodnog Muzeja, Vranje.

Gojko Dutina,

budi se rano, sakuplja

probušene fudbalske lopte,

pakovanja od kutija George Karelias,

žuto pakovanje,

Eva sardine,

metalno pakovanje,

kompase , pečate

Poseduje pločicu iz turskog kupatila,

ne poseduje veslo i cinizam.

Svaka zamena moguća.

Crta.

Save