GOSTI: DALEKO OD OČIJU

Microsoft Word - Izlozba_fotografija_Daleko_od_ociju_2016Od petka, 31. marta 2017. godine centralna „Šok“ galerija ugostila je autorke i autore fotografija, odnosno njihove radove objedinje nazivom „Daleko od očiju“ u organizaciji Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP).


Postavku izložbe čine fotografije dokumentarnog karaktera koje problematizuju temu siromaštva i socijalne isključenosti u ruralnim područjima. Izložbu će pratiti diskusija na ovu temu.
Jelena Ćeriman, ispred CELAP


„U okviru naučnog projekta koji na intersekcionalni način pokušava da obuhvati tri segmenta koja u sebi nose marginalnost, povređenost i uvek nedovoljnu sigurnost pred svetom i pred velikim drugim, cilj nam je da obezbedimo neposredni prostor komunikacije i vidljivosti našim sagovornicama zbog kojih smo se u jednom trenutku osetile privilegovane. Primile su nas u svoje domove, ponudile kafom i keksom i pokazale svet kojem ne pripadamo. Pokazale su nam i obrise sveta koji neprestano izmiče pogledima: ruralnost, siromaštvo, rod, u svakom trenutku društvene neosetljivosti lako mogu skliznuti u zaborav, mrak, zanemarivanje.“

Milena Bratić, Mirjana Nećak, Bojan Todorović i dr., autorke i autori fotografija

Save

Save