TOTALNA RASPRODAJA UMETNOSTI U OKVIRU VOJVOĐANSKOG SALONA

U jedinstvenoj ste prilici da u okviru izložbe prvog (probnog) Vojvođanskog salona nabavite neke od originalnih radova ili reprodukovanih printova naših savremenih umetnica i umetnika!

Autorke i autori čiji su radovi zastupljeni u ponudi: Adrienn Ujhazi, Aleksandar Rafajlović, Aleksandar Denić, Andrea Palašti, Bojan Dojkić, Dejan Jankov, Dušan Stošić, Dušan Zaklan, Fatima Dedić, Gabriela Hajzler, Gojko Dutina, Ivan Đurić, Ivana Aranđelović, Ivana Smiljanić, Jelena Gorički, Jelena Đurić, Jovana Budošan, Lidija Krnjajić, Luna Jovanović, Marta Kiš Buterer, Mihajlo Karanović Beli, Milan Nešić, Milena Stojanović, Milica Bravačić, Milica Dukić, Miloš Bibić, Monika Sigeti, Nikola Džafo, Nora Mesaroš, Predrag Terzić, Sanja Anđelković, Selman Trtovac, Simonida Jovanović, Small But Dangers, Slobodan Stošić, Sofia Kamasi, Sonja Jankov, Srđan Veljović, Tadija Janičić, Uroš Pavlović, Velimir Andrejević, Vladimir Ilić, Vladimir Mojsilović, Zita Arđelan, Zoran Bulatović, Željko Mucko, Živko Grozdanić Gera, Žolt Kovač.

tru vs msuvTotalna rasprodaja umetnosti predstavlja interventni projekat specijalizovane jedinice Šok galerije (bivše-Art klinike/Šok zadruge), koja je zadužena za borbu protiv kriminala u kulturi i umetnosti. Projekat je formiran 2011. godine, odvija se nekoliko puta godišnje po ugledu na slogan ‘publici na noge’, a podrazumeva prodaju umetničkih dela/predmeta na pijacama, uličnim tezgama (ili ispod tezgi!), sajmovima i/ili po principu od vrata do vrata. Akcija Totalna rasprodaja umetnosti, ima za cilj da promeni nedelotvornu i autističnu kulturnu politiku, da ukaže na nedostatak finansijskih sredstava, angažmana i interesa u svim segmentima kulture, ali u isto vreme, ona funkcioniše i kao samoironizujući gest koji ukazuje na robni karakter kulture i umetnosti u današnjem društvu. Poput performansa ili ulične akcije (hepeninga!), umetnici zapravo postaju “piljari umetnosti”. Oni se upliću u sivu zonu umetničkog tržišta, insistirajući tako na dijalogu i novim oblicima saradnje između umetnika i publike, a ovoga puta i saučesnika u zločinu – Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Postavljajući tezgu u izložbeni prostor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Šok galerija otvara jedno novo polje neformalne ekonomije i novi izlagačko-pretprodajni koncept: iz galerije na pijacu, sa pijace u Muzej, iz Muzeja na parking. Jer, traganje za tržištem umetnosti, uvek kreće iz nečijeg gepeka.


Šok galerija za Vojvođanski salon:

1 / Kada nešto postaje umetnost?

Kada nešto prođe i postane deo komplikovanog sistema verifikacije koji se zasniva na često manjim ili većim nepotizmima, umreženim interesima, aktuelnim paradigmama, društvenom ugovoru… Kompleksno pitanje na koje do kraja ne umeju da odgovore ni Miško Šuvaković, Ješa Denegri, Živko Grozdanić.

2 / Koji su to ključni problemi sa kojima se umetnici danas suočavaju?

Kako obezbediti novac.

3 / Čiji rad (lokalnog) umetnika smatrate inspirativnim?

Umetnike koje Šok galerija predstavlja.

4 / Koji je recept za srećniju umetnost?

Više novca.

5 / Kako održavate kreativnu kondiciju?

Ustati rano i do podneva uspeti da zadržiš dobro raspoloženje ponavljati više puta u toku nedelje.


Šok galerija je osnovana u Novom Sadu 2002. godine u sklopu Art klinike kao poslednji projekat grupe Led art, a danas funkcioniše u okviru Šok zadruge. Poput šok sobe ili odeljenja intenzivne nege, zasniva se na utopijskoj ideji da umetnost leči i menja svet. Šok galerija insistira na dijalogu, promoviše nove izlagačke koncepte i novi oblik saradnje između umetnika, umetničkih asocijacija i građanskih inicijativa. Tokom proteklih godina u Šok galeriji je izlagalo na stotine mladih umetnika i ona je postala kultno mesto za promovisanje savremenih umetničkih praksi.

Dežurni piljar umetnosti u okviru Vojvođanskog salona: Željko Grulović.

Željko Grulović (Vršac, 1981) diplomirao je psihologiju, a bavi se komunalnim radom. U svom životu i radu zainteresovan za mikro zajednice, tržišnu logiku, praktični rad na terenu, organizaciju i produkciju. Od 2008. godine član MMC Led Art/ŠokZadruge bivše Art klinike. Vodi projekat Totalna rasprodaja umetnosti, gde sa ostatkom Dežurnog tima istražuje mogućnosti/nemogućnosti samoorganizovanja i samoodrživosti umetničko/društvenog kolektiva.

Dežurni tim Šok zadruge: Jovana Budošan, Vesna Vojvodić, Silvija Dražić, Nikola Džafo, Vladimir Ilić, Sofija Kamasi i Filip Markovinović.