Šok zadruga traži pojačanje!

Konkurs za novog saradnika, člana i saborca

Ispred slogana SAMO ZADRUGARSTVO MOŽE SPASITI SVET OD KATASTROFE Šok zadruga (Ex Art klinika, Multimedijalni centar Led Art) raspisuje konkurs za nove saradnike, članove i saborce.

Cilj raspisivanja konkursa je upotpunjavanje dežurnog tima radi pružanja pomoći pri realizaciji projekata i programskih aktivnosti koje sprovodi Šok zadruga.

Za pridruživanje dežurnom timu Šok zadruge nije potrebno prethodno umetničko obrazovanje ili iskustvo rada u umetničkim kolektivima, već pozitivna energija i volja da se spram svojih mogućnosti pruži ruka i pomogne. U odnosu na intenzitet realizovanja projektnih i programskih aktivnosti, prednost se daje zainteresovanima koji žive u Novom Sadu.

Od budućeg saradnika, člana i saborca priželjkujemo interesovanje za sledeće delatnosti:

  1. Pomoć pri postavljanju izložbi;
  2. Pisanje projektnih aplikacija;
  3. Fotografisanje izložbi i drugih programskih aktivnosti;
  4. Prevođenju tekstova na engleski jezik;
  5. Komuniciranje sa medijima i ostale PR aktivnosti;
  6. Želja za učestvovanjem u kolektivnim akcijama i performansima

Šok zadruga, svojom višedecenijskom tradicijom kroz delovanje Multimedijalnog centra Led Art, zainteresovanima pruža mogućnost sticanja iskustva rada u umetničkom kolektivu koji podstiče razvitak individualnih vrednosti. Kroz bogat umetnički program i kompleksne projektne aktivnosti, zainteresovani će imati priliku da steknu uvid u dinamiku rada dežurnog tima Šok zadruge, stupe u kontakt sa mnogim kulturnim radnicima i ljubiteljima umetnosti i razviju lične potencijale  i skrivene talente.

Funkcionisanje ove umetničke inicijative oslanja se na međugeneracijski dijalog koji potencira horizontalnu strukturu i volonterski angažman, pružajući tako mesta na sopstvenoj santi leda na kojoj se ljulja bezmalo trideset godina.

U kratkoj pisanoj formi (ne dužoj od A4 stranice) obrazloži svoju ambiciju i motive za pridruživanje Šok zadruzi i naznači koje od navedenih interesovanja poseduješ i na koji način bi mogao ili mogla da doprineseš radu Šok zadruge.

Svoje pismo upotpuni bilo kojim dokumentom po izboru (narativna ili radna biografija, portfolio…).

Aplikaciju nazvanu „Konkurs za pojačanje“ pošalji na mail: sokzadruga@gmail.com do 31. januara 2022. godine.