ReKAPITULACIJA: izložba Neposlušni objekti / subjekti 1992-2022.

ReKAPITULACIJA

Neposlušni objekti / subjekti 1992–2022.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV)

3. jul – 2. avgust 2022.

Otvaranje: 3. jul u 20.22 h

Led Art + Art klinika + Šok ZaDruga i Grafička mreža = ReKAPITULACIJA

Izložba ReKAPITULACIJA sumira 30 godina umetničkih aktivističkih praksi od Zamrznute umetnosti Led Arta, preko delovanja Art klinike i Šok ZaDruge, do najmlađe Grafičke mreže. S verom u isceliteljsku moć umetnosti, MMC „Led Art“ se kontinuirano kritički osvrće na aktuelne društvene i umetničke tokove, te etici daje prednost nad estetikom.

Multimedijalni centar „Led Art“ sada preuzima ambiciozan produkcijski poduhvat i unutar Muzeja savremene umetnosti Vojvodine prikazuje eksperimentalnu postavku trideset (neposlušnih) objekata koji referišu na ključne akcije i performanse izvedene od 1992. do 2022.

ReKAPITULACIJA je koncipirana kao in-situ instalacija, lavirint u kojem se publika suočava sa interaktivnim postavkama koje angažuju sva čula. Posetioci će imati priliku da učestvuju u performansima, zajedno sa umetnicima da realizuju umetnička dela, ali i da istražuju impresivnu arhivu koja pruža uvid u funkcionalnost/nefunkcionalnost kolektivnog delovanja. Tokom trajanja izložbe u MSUV-u će biti upriličeno javno šišanje, izvešće se „opasuljivanje“ kuvanjem pasulja u kazanu za sve posetioce, a publika će imati priliku i da upozna magarca Sretu.

Izložbu prate kustoska vođenja i panel diskusije, projekcija dokumentarnog materijala u projekcionoj sali MSUV-a i katalog/publikacija ReKAPITULACIJA na 180 strana.

„Od hadnjače i kotlića za pasulj, preko tela i pepela, do tepiha i mikofona, ova izložba ispituje ulogu trideset različitih objekata kao est-etičkih znakova i njihovih uloga u umetničkim akcijama tri grupe – Led Art (1992–2001), Art klinika (2002-2013) i Šok ZaDruga (2013-). Ali šta je zajedničko za ove objekte? Problematični funkcioneri i šefovi država, kontradiktorni zakoni i neposlušni građani. Ali pre svega Nikola Džafo i grupu Led Art. (…) Termin neposlušni objekti odnosi se na svakodnevne modifikovane predmete koji igraju ključnu ulogu u pokretima za socijalnu borbu. Njihova vrednost i kvalitet ne ogleda se u finoj izradi i lepoti, već upravo u snalažljivom, inventivnom, brzom i slobodnom korišćenju jednostavnih/(jeftinih!) sredstava za prenošenje jasne kritičke i subverzivne poruke. Ovakvi objekti – rekviziti – kulise koje su Led Art, Art klinika i Šok ZaDruga koristili u svojim akcijama, mogu se interpretirati upravo kroz termin neposlušnih objekata koji nisu objedinjeni po stilu, tipu ili mediju već po različitom društvenom angažmanu“, kaže dr Andrea Palašti u uvodnom tekstu Kataloga.

Pored svog predstavljačkog – retrospektivnog karaktera, izložba je i najveći ispit za Dežurni tim, članove Multimedijalnog centra „Led art“, čiji su se sastav i brojčanost menjali tokom trideset godina. Kroz proces pripreme izložbe, sadašnji Dežurni tim suočavao se sa zadacima za čiju realizaciju nema formalno znanje, te su se ispitivali različiti modeli rada unutar kolektiva i van njega. U saradnji sa kulturnim radnicima iz nezavisnog sektora i javnih institucija kulture, stekao se uvid u postupke kreiranja kulturnog sadržaja i uslove pod kojima ti sadržaji nastaju. Stečeno iskustvo kritički se analiziralo, a potom implementiralo, što je stvorilo novu dinamiku u raspodeli radnih obaveza.  

ReKAPITULACIJA su Led Art, Art klinika i Šok ZaDruga sa Grafičkom mrežom. 

ReKAPITULACIJA je presek stanja, evaluacija.

ReKAPITULACIJA su svi ljudi koji su tokom trideset godina učestvovali u kreiranju svojevrsne umetničke arhive. 

ReKAPITULACIJA je velika izložba. 

ReKAPITULACIJA je veliki projekat. 

ReKAPITULACIJA je VELIKA REKAPITULACIJA. 

Kustoski tim: dr Andrea Palašti, profesorka, teoretičarka umetnosti, Darka Radosavljević Vasiljević, istoričarka umetnosti, direktorka Remonta, Svetlana Subašić, kustoskinja, Nebojša Milenković, kustos, istoričar umetnosti, pisac.

Prudukcijski tim: Darija Dragojlović, Silvia Dražić, Nikola Džafo, Vesna Grginčević, Željko Grulović, Stefan Ilić, Vladimir Ilić, Dejan Jankov, Andreja Kargačin, Nina Komel, Lidija Krnjajić, Filip Markovinović, Nataša Markovinović, Tatjana Marticki, Namanja Milenković, Milan Nešić, Ana Novaković, Andrea Palašti, Konstantinos Petrović, Ivana Purtić, Madga Radojlović, Dunja Stanojević, Stefan Stefanovski, Mila Stojanović, Slobodan Stošić, Adrienn Ujhazi, Srđan Veljović; Frizeri: Goran Avgustinov, Lazar Kovačević, Andrija Nikitović, Dušan Šovljanski.

Projekat ReKAPITULACIJA se održava u Novom Sadu od 19. juna do 4. septembra 2022. u sklopu programskog luka „Tvrđava mira” Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” i „Kaleidoskopa kulture“.

Realizaciju projekta ReKAPITULACIJA su podržali Fondacija “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, Gradska uprava za kulturu Novi Sad i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Autor dizajna: Šok ZaDruga