Grafička mreža sa izložbom PO-VE-ZI-VA-NJE u galeriji Šok Bulevar u okviru knjižare Bulevar Books

PO-VE-ZI-VA-NJE

Šok Bulevar galerija u knjižari Bulevar Books (Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad)

do kraja decembra ove godine

Izložba PO-VE-ZI-VA-NJE istražuje različite oblike povezivanja kroz umetničku praksu. Učesnici projekta, koristeći drugačiju umetničku formu kao alat, služeći se prostorom Grafičke Mreže, nastojali su da stvore nove načine uvezivanja unutar zajednice u okviru koje Grafička Mreža i sama egzistira i deluje.
Posebna mesta i specifičnosti zajednice i naselja Telep poslužile su kao motiv i inspiracija za izradu umetničkih dela. Umetnicima se uspostavljanjem dijaloga otvorio prostor za idejna rešenja i sadržaj umetničkih objekata.


Rezultat ovog poduhvata mogao se videti na izložbi ispred i unutar prostorija Grafičke Mreže, koja je bila dostupna lokalnom stanovništvu, kao i ostalim građanima Novog Sada, 72 časa u kontinuitetu, od 25.novembra do 28.novembra 2022.
Do kraja decembra ovu izložbu možete pogledati i u Šok Bulevaru, u knjižari Bulevar Books.

Projekat su realizovali članovi udruženja građana Grafička Mreža, uz podršku gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.

Autorka knjige: Tatjana Marticki

Autorka knjige: Lidija Krnjajić