Na kamenu spoticanja

Saučestvovali smo u odavanju pošte žrtvama i pomogli akciju Kamen spoticanja 8372 u Srebrničkoj ulici u Beogradu, 7. jula 2015. godine.
kamen spoticanjaKamen spoticanjaKamen spoticanja