Perspektivni žiri odabrao perspektivne u 2015.

Izbor ,,Perspektive 14”, 2015.: Slavica Obradović, Jelena Mijić, Aleksandar Krunić, Dušan Marino, Samra Šabanović i Sanja Stojilković.


Perspektivni biraju perspektivne_1

Izbor u sklopu projekta ,,Perspektive” zastupa ideju promovisanja najmlađih članova savremene umetničke scene Srbije, onih koji izlaze iz okrilja akademija u cilju umrežavanja sa lokalnim institucijama kulture. Tokom trinaestogodišnjeg postojanja projekat je promovisao više od sto mladih umetnika i postao prepoznatljiv brend i jedna od najrelevantnijih inicijativa za podsticaj i podršku vidljivosti i boljem profesionalnom i društvenom pozicioniranju mladih likovnih autora. ,,Perspektive” je 2001. godine pokrenula škola crtanja ,,Perspektiva” ateljea Džafo, da bi kasnije organizaciju preuzela ,,Art klinika” (MMC ,,Led art”). Izbor je podrazumevao odabir umetnika sa novosadske Akademije umetnosti glasanjem Žirija ,,laika” (publika kao žiri), a od 2009. godine u projekat se uključuje i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Žiri ,,laika” zamenjen je stručnim žirijem koji čine kustosi, kulturni poslenici i umetnici koji su i sami bili perspektivni. U 2013., nakon eutanazije projekta ,,Art klinika”, a u skladu sa novim konceptom Šok zadruge kao okvira za saradnju između institucija, udruženja i pojedinaca, ,,Perspektive” kao izložba ulazi i u zvaničan program Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici. Od 2014. godine MMC ,,Led art” i Muzej savremene umetnosti Vojvodine raskidaju ugovor o saradnji a ,,Perspektive” su svedene na putujuću izložbu u koferima.

Slavica Obradović

Nakon prošlogodišnjih ,,Perspektiva” koje su održane u koferima zbog materijalne oskudice u kojoj se našla Šok zadruga, gde su koferi bili odluka i odgovor kolektivnog rada i praktični istup naspram uticaja i promena kulturnih politika, te stava da se ,,Perspektive” kao vid podrške mlađim umetnicima moraju nastaviti uz izmenjeni izlagački oblik i koncepciju radi repozicioniranja i preispitivanja sistema vrednovanja kako institucija tako i samih izlagačkih praksi i učesnika, za ,,Perspektive 14” uvedeno je nekoliko izmena. Ove godine nove perspektivne birali su prethodni perspektivni. Za razliku od ranijih godina izbor se nije bazirao na selekciji po departmanima fakulteta, već isključivo na izloženim radovima i uvidu u dosadašnji rad odabranih pojedinaca zastupljenih na izložbama završnih godina novosadske Akademije umetnosti i beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti. Manji izbor autora, samim tim i kritičnost u odabiru, skreće pažnju na problematiku rada na akademijama umetnosti, profesore, njihov uticaj na studente i postavlja pitanja koji vid podrške pružiti autorima koji tek završavaju akademije i stupaju na scenu, kako formulisati ,,Perspektive” da bi se pratio socijalni status kroz smenu generacija.

Jelena Mijić

Jelena Mijić

Izabrani autori izdvojili su se doslednošću u izvedbama i snalažljivošću u realizaciji svojih ideja, ali u isto vreme poseduju potencijal za dalji rad i razvijanje individualnih karijera.

Žiri: Vuk Vučković, Vendel Vaštag, Gojko Dutina, Milan Nešić, Nora Mesaroš, Jasna Damnjanović i Slobodan Stošić.


Prosleđujemo nagradu!

Dežurni tim Šok zadruge dobio je medalju 19. prolećnog anala u Čačku ,,Proleće. Umetnost i društvo”. Novčani deo nagrade biće dodeljen odabranom autoru na izložbi ,,Perspektive 14” krajem godine.