Perspektive 14 u Beogradu

perspektive14_bgPerspektive 14

„Magacin“, Kraljevića Marka 4, Beograd, od 16. do 29. februara 2016. godine. Izlažu: Slavica Obradović, Jelena Mijić, Aleksandar Krnić, Dušan Marino, Samra Šabanović i Sanja Stojilković.


Prosleđujemo nagradu!

Dežurni tim Šok zadruge dobio je medalju 19. prolećnog anala u Čačku ,,Proleće. Umetnost i društvo”. Novčani deo nagrade biće prosleđen odabranom autoru na izložbi ,,Perspektive 14”

Nakon prošlogodišnjih ,,Perspektiva” koje su održane u koferima zbog materijalne oskudice u kojoj se našla Šok zadruga, gde su koferi bili odluka i odgovor kolektivnog rada i praktični istup naspram uticaja i promena kulturnih politikate stava da se ,,Perspektive” kao vid podrške mlađim umetnicima moraju nastaviti uz izmenjeni izlagački oblik i koncepciju radi repozicioniranja i preispitivanja sistema vrednovanja kako institucija tako i samih izlagačkih praksi i učesnika, za ,,Perspektive 14” uvedeno je nekoliko izmena. Ove godine nove perspektivne birali su prethodni perspektivni. Za razliku od ranijih godina izbor se nije bazirao na selekciji po departmanima fakulteta, već isključivo na izloženim radovima i uvidu u dosadašnji rad odabranih pojedinaca zastupljenih na izložbama završnih godina novosadske Akademije umetnosti i beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti. Manji izbor autora, samim tim i kritičnost u odabiru, skreće pažnju na problematiku rada na akademijama umetnosti, profesore, njihov uticaj na studente i postavlja pitanja koji vid podrške pružiti autorima koji tek završavaju akademije i stupaju na scenu, kako formulisati ,,Perspektive” da bi se pratio socijalni status kroz smenu generacija.

Izabrani autori izdvojili su se doslednošću u izvedbama i snalažljivošću u realizaciji svojih ideja, ali u isto vreme poseduju potencijal za dalji rad i razvijanje individualnih karijera.

Dežurni tim galerije Šok Zadruge