KONKURS ŠOK ZADRUGE ZA IZLAGAČKU 2021. GODINU

Šok zadruga raspisuje konkurs za izložbene i druge kulturno-umetničke aktivnosti u okviru njenih aktivnih galerijskih prostora u Novom Sadu za 2021. godinu.

Aktivne galerijske prostore, Centralnu galeriju, Šok Koridor i Šok Bulevar možete pronaći na sajtu: https://sokzadruga.com/2013/07/04/mapa-sa-blagom/

Preduslova nema.

Konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati do 15. januara u elektronskoj formi na mejl adresu: sokzadruga@gmail.com sa naznakom ZA IZLAGAČKU 2021. GODINU

Konkursni materijal u jednom PDF ili Word dokumentu treba da sadrži:

1. Kratku narativnu biografiju autora/ke + kontakt podatke, CV po želji (latinično pismo, do 3.000 karaktera sa razmacima)

2. Kratak opis (po potrebi i opširan) onoga što bi se realizovalo u okviru prostora i programa Šok zadruge

3. Vizuelnu dokumentaciju (reprodukcije, skice ili dr. u JPG formatu)

4. Tehničke i druge potrebe nužne za realizaciju projekta

Pristigle predloge pregledaće članovi Umetničkog saveta, koji čine vizuelna umetnica Andrea Palašti, filozofkinja Silvia Dražić, istoričar umetnosti, kustos i pisac Novi Nebojša Milenković, politikološkinja i kustoskinja Danijela Halda, vizuelni umetnik i idejni tvorac galerije Nikola Džafo i vizuelni umetnik i urednik likovnog programa Šok zadruge Nemanja Milenković.

Spisak prihvaćenih predloga autorki i autora biće objavljeni na sajtu sokzadruga.com najkasnije do 1. februara.

Šok zadruga se ne obavezuje na pokrivanje troškova trasnporta i produkcije radova, kao i štampe promotivnih materijala. Pomoć pri realizaciji izlagačkih aktivnosti zavisi od sufinansiranja našeg programa od strane različitih budžeta.

Šok zadruga nudi kustosku i tehničku pomoć pri realizaciji postavke, PR aktivnosti putem oficijalnog sajta, društvenih mreža i mejling liste galerije i profesionalnu fotodokumentaciju realizovanog projekta.