Gabriela Vasić: TROJANAC

TROJANAC

19. april – 7. maj

otvaranje u 18h

Centralna galerija Šok zadruge

***

O izložbi:

Višemedijski projekat // digitalna fotografija na platnu, foto instalacija na ekranu, digitalna foto instalacija na backlight papiru, video, digialni slajd, instalacija monitora 2011-2022.

Projekat TROJANAC se bavi promišljanjem procesa transformacije drštva kroz modele kulturnih praksi oličenih u formi turizma kroz kulturu sećanja i memoriju deponovanu na foto, video i slajd zapisima.  Nestabilnost digitalnih zapisa spram analogne kulture i arhiviranje kulturnih kodova, putem novih medija su kontekstualizovane tehnološki ustrojenom savremenošću.

Artikulišući neizvesnost koja je utkana u strukturu življenja, koju oblikuju i korporativne agende koje diktiraju biopolitike i upravljaju kulturnim navikama i životima ljudi na bazi industrijalizacije zdravlja, nastojim da kreiram narative kojima se bavim memorijom, nepouzdanim sećanjima i ograničenjima koje nameću savremena digitalna kultura, korporativizam i medicinske procedure. Kontekst Centra i Periferije, kao večiti odnos moćnika spram potlačenih je utkan u sve radove. TROJANAC, kao digitalni virus, simbol prevare u Helenističkoj Grčkoj, naziv je ovog projekta, kojim se povezuju različiti aspekti kulturnih praksi i savremenosti koju odlikuje brisanje kulturnih kodova, neprijateljsko okruženje, tiho nasilje i zločine bez kazne. Vreme u kom živimo, doživljavam kao vreme u kojem na svakom koraku, rađa se po neki Trojanski konj.

Zanimljivost našeg vremena je i bogataš Bill Gates, koji je u martu 2020. napustio Mikrosoft (koji je pored softvera, kreirao i antivirusne programe) i prešao u polje medicine, kako bi zaradio na vakcinaciji tj. virusima. Ispostavlja se da to sredstvo koje se naziva vakcinom je zapravo sredstvo za prikupljanje i obradu podataka o stanovništvu, tj. masovnoj kontroli populcija.

Ovaj projekat, govori o našem vremenu, kao i mogućim oblicima otpora, na individualnom nivou.

***

Gabriela Vasić

Beograd, 1970.

Nezavisna kulturna i omladinska radnica, vizuelna umetnica, nezavisni kustos, edukator dece i mladih, od 1993. a realizovala je preko 20 projekata za mlade u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, koji su podržani od strane državnih institucija, od kojih je najznačajniji “Umetnički trening”. Realizovala je 22 samostalne izložbe, producirala 40 izložbi drugih umetnika i 41. Manifestaciju umetničkog dizajna i rukotvorina. Dobitnica je dve stipendije za ostvaren uspeh na osnovnim i postdiplomskim studijama i dve nagrade za video rad „Energija pitanja“, V Video medeja 2000., i nagradu Likovnog života na Prvoj izložbi samostalnih umetnika 1998, ex Muzej 25. maj, za rad „Ogledi o ogledanju“.

1994. diplomirala na odseku slikarstvo, Univerzitet umetnosti, Faklutet likovnih umetnosti, Beograd, 1998. magistrirala na istom fakultetu, izložbom „Prozirni horizonti“, Dom omladine

2000. Sertifikat na AAOM-u

2014. Sertifikat na Ženskim studijama gde je izradila seminarski rad „Digitalni patrijarhat i modeli reprezentacije na dejting sajtovima“

2019. Stekla uverenje o završenom 3. Stepenu u oblasti sporta, sa zvanjem Sportski instruktor za oblast joge

Osim izlaganja, bavi se terapeutskim radom u domenu fizičkog zdravlja i antistres programa na bazi joga tehnika disanja, od čega stvara sredstva za svoju egzistenciju u okviru svog Joga studia „Soft Yoga“, primenjujući interdisciplinarni metod Art masaže baziran na Istočnjačkim tehnikama i znanjima iz Joge, Ayurvede, Akurpesure i drugih pomoćnih maserskih tehnika: https://artmasaza.wordpress.com  

STATUS:

samostalni likovni umetnik sa stažom od 25. godina; član ULUS-a od 1995. Trenutno član Suda časti. Članica ANKSS, kao pojedinac.

https://gabrielavasic.wordpress.com

e-mail: gabrielavasic.ulus@gmail.com

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom – post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi razne medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio – video, grafički dizajn, tekst, društvene mreže. Umetnički projekti Gabriele Vasić su društveno generisani i bave se različitim aspektima kolektiviteta i društvenim i političkim implikacijam tranzicionog društva. Kroz svoje umetničko delovanje Gabriela Vasić nastoji da pokrene pitanja društvene odgovornosti i podstakne razvoj zdravih društvenih odnosa, baziranih na participaciji i solidarnosti. Njeni umetnički projekti su obeleženi aktivnim učešćem publike i relacionom estetikom. U svom dosadašnjem umetničkom radu, bavila se pitanjima statusa umetnika, umetničkog sistema i umetničke produkcije, kulturnim politikama, odnosima između medija i individualiteta, alternativnim ekonomskim mrežama, kolektivnim imaginarijem, pozicijom mladih i antiautorstvom. Umetnički projekti Gabriele Vasić su svojevrsna društvena i medijska kritika kojom se dekonstruišu kulturne i rodne reprezentacije i prostori subjektiviteta u odnosu na tehnologiju i medijsko okruženje, a inspiraciju za svoje projekte nalazi u odnosima pojedinca i sistema, postindustrijskom ambijentu, javnom prostoru i radu sa i na ljudima.

***

Dizajn plakata: Stefan Ilić