Dunja Nedeljković: SONATA 24

Sonata 24

12 – 31. maj

otvaranje u 18h

Centralna galerija Šok zadruge

Svečano otvaranje izložbe će upotpuniti muzčki nastup Iris Serafin.

***

Sonata 24

Prostor je realnost u kojoj živimo, krećemo se. Dozvolimo autorki izložbe da nas uvede u njen kreirani univerzum kako bi smo imali sopstveni doživljaj njene Sonate 24.samostalne izložbe. Za vizuelnu kulturu važan je dodir pogledom. Gledanjem doživljavamo svojstva materijala i forme. U Dunjinim najnovijim radovima prepoznajem eho forme, zvučni fenomen protkan najfinijim lirskim melodijama gde se u prostornim relacijama prednji i zadnji plan slike dozivaju, ovaplođuju muzikom vetra, dahom primorske klime i ehom iz duboke meditacije. Posredstvom mnogih detalja, sliku povezuje u smislen prostor, vremensku celinu. Informacija koju Dunja proživljava, odašilje je u prostor slike i poput bumeranga, nevidljivih niti vraća u polaznu tačku gde početna informacija dobija interpretiranu komponovanu varijantu.U velikoj meri je prisutan dinamizam koji oslobađa formu. Energija Meseca, Sunca, kompletne prirode u najpunijoj snazi ženskolikih oblika, pojave, stanja, gde je isključena svaka vizibilna statičnost, dinamizam formi je u neprestanom ciklusu kretanja rasta promena. Životvornost kao princip kontinuiteta žive prirode. Ispunila je svrhu kompozicije veštao birajući elemente linije, oblika, valera, boje. Emocionalno kolorističko slikarstvo, kolaži, otkrivaju odlike same umetničke ličnosti i senzibiliteta. Sačuvala je valersko načelo kao i odnos svetlo tamnog, dok je inspiraciju pronalazila u Mocartovim sonatama i u bilu notnog sistema koji vibrira u skladu sa bilom Dunjinog temperamenta. Izbor motiva treperi stvarajući sopstvene melodije, kompozicije. Ritam nepravilnih, amorfnih, živih poteza i boja. Kadar prirode koji predstavlja na platnu ima kvalitet celovite prirode. Primenjuje boju, sunčevu, mesečevu svetlost, kao važne činioce svojih pejzaža ali takođe ostavlja mesto imaginaciji, bezgraničnoj komunikaciji sa svima nama. Samouvereno nam poručuje da smo svi umreženi, povezani nevidljivim a najsnažnijim nitima. Svima nama prenosi svoju ideju, saopštavajući poruku dok likovno muzički modeluje emociju u formi slike i kolaža.

                                                                                                                  prof.mr Jelena Vuković Vizi

***

Dunja Nedeljković

Rođena 1978. godine u  Novm Sadu. Završila školu za dizajn “Bogdan Šuput”, odsek likovni tehničar. Diplomirala na grafičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu 2002. godine. Postdiplomske studije grafike pod magistarskom tezom ‘’Novele pejzaža” odbranila 2007. god u klasi prof. Slobodana Abija Kneževića. Od 2002. god izlaže samostalno u zemlji i inostranstvu. Do sad ostvarila 23 samostalne izložbe. Izlagala na Tokijskom Trijenalu male grafike 2002. god. i po pozivu na istom trienalu 2005. god.  Učesnik brojnih likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Selektor 1. i 2. Likovne kolonije mladih umetnika Jugoslavije, održanih 2000. i 2001. god. u Dečijem Selu (S.K). Član je ULUV-a, ULUS-a, Likovnog kruga Petrovaradinska Tvrdjava. Od 2004. do 2021. god. radila kao profesor likovne grupe predmeta  STŠ:“Mileva Marić Ajnštajn” u Novom Sadu. Živi i radi na relaciji Novi Sad -Trst.

Nagrade:

2002. Nagrada Ambasade Kraljevine Norveske za postignute visoke akademske rezultate;

2002. Najperspektivniji student grafičkog odseka na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu – Perspektiva 1;

2002. Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignute vrhunske rezultate u umetničkim aktivnostima tokom studiranja;

2019. Nagrada Specijalni Ex Tempore 2, za sliku povodom događaja Novi  Sad 2021

***

Dizajn plakata: Stefan Ilić