Javni poziv za Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti kroz projekat, kolekcija: Slika grada.

Konkurs

Javni poziv za Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti kroz projekat, kolekcija: Slika grada

Inicijatori projekta kroz partnersku saradnju su: Multimedijalni centar “Led Art” i Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV).

Ovogodišnji prvi konkurs za Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, Slika grada, definisan je i koncipiran kroz klasični mediji crteža na papiru. Radovi za prijavu na konkurs ne treba da prelaze dimenziju: (veća strana maksimalno 60 cm), rad treba da je neopremljen, novije produkcije do 5 godina od nastanka. Sadržaj rada treba da predstavlja autentični izraz umetnika, bez obzira na motiv stil i temu. Sadržaj radova koji na bilo koji način pozivaju na međuversku, nacionalnu ili neku drugu isključivost ili netoleranciju neće biti razmatrani i uvršteni u izbor za otkup.

Pravo učešća na konkurs imaju:

 1. Punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada ili
 2. Punoletni građani koji ne žive na teritoriji Grada Novog Sada, ali su završili Osnovne akademske studije iz oblasti Likovnih umetnosti na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Novom Sadu. 

Uslovi učešća:

 1. Svaki kandidat na konkurs može prijaviti jedan rad 
 2. Cena rada kojim kandidati apliciraju ne sme prelaziti bruto iznos od 100.000,00 dinara 

Potrebna dokumentacija za dostavljanje preko online Forme:

 • kratka narativna biografija (max. 600 znakova)
 • skenirani izvod lične karte ili skenirana lična karta na kojoj se vidi mesto prebivališta (original se dostavlja prilikom potpisivanja ugovora o otkupu); 
 • skenirana kopija diplome o završenim Osnovnim akademskim studijama iz oblasti Likovnih umetnosti na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Novom Sadu
 • skenirana potpisana izjava da je:
 1. rad kojim se umetnik prijavljuje njegovo autorsko delo i da nije starije od 5 godina (original prilikom potpisivanju ugovora o otkupu); 
 2. učesnik konkursa saglasan sa upotrebom digitalne kopije, serigrafije rada, za potrebe arhive konkursnog materijala i naknadnog digitalnog štampanja reprodukcije i druge promotivne svrhe (original prilikom potpisivanja ugovora o otkupu); 
 • fotografiju rada koji umetnik predlaže za otkup uz navedene neophodne informacije o radu (navesti u nazivu fajla naziv rada, medij, tehnika, dimenzija rada, godina nastanka rada) 
 • cena rada navedena u bruto iznosu 

Izbor radova će vršiti nezavisna stručna komisija. 

Rokovi:

 • Rok za dostavljanje vaše aplikacije na konkurs je 7. novembar 2022.
 • Prijavu možete izvršiti elektronski putem sledećeg linka: link za elektronsku prijavu
 • Izveštaj, odluka komisije o rangiranju radova za otkup i Objavljivanja rezultata o odabiru radova. 21. novembar 2022.
 • Ugovor (autorski ugovor) o otkupu umetničkog dela, dostavljanje prateće dokumentacije i dostavljanje odabranih radova, do 10. decembra 2022.
 • Odabrani radovi za otkup moraju biti neopremljeni.

Slika grada

Specifičnost Novog Sada, kao urbane sredine i drugog najvećeg i najrazvijenijeg grada u Republici Srbiji, je poslednjih trideset godina obeležio nagli i ubrzani rast stanovništva. Na nivou savremene umetničke prakse u oblasti vizuelnih umetnosti, karakteristično je osnivanje grupa i umetničkih pokreta, kvalitativni i kvantitativni skok broja umetnika koji živi i radi u Novom Sadu, osnivanje manifestacija i inicijativa. Novi Sad tako postaje lokacija gde se mogu pratiti tokovi svetske savremene umetničke scene, njene tendencije disperzovanosti savremenog umetničkog stvaralaštva. Projekat  Slika grada iz tog razloga pokreće sistemske vrednosti formirajuči kolekciju angažovanih savremenih stvaralaca. Slika grada je projekat – Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, orijentisan na uspostavljanje lokalne strategije na nivou Grada Novog Sada za direktnu podršku umetničkoj produkciji u okviru savremene vizuelne prakse i stvaranju fundusa umetničkih dala savremenih stvaralaca. Projekat Slika grada je koncipiran da kroz konkurs Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, doprinese podršci umetničkoj produkciji na osnovu Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016-2026, (podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada).

Cilj: Podrška savremenoj umetničkoj produkciji; Sinergija između savremene umetnosti i ostalih društvenih zajednica; Formiranje zanimljivih i inovativnih turističkih kapaciteta; Primer dobre prakse saradanje nezavisnog sektora i lokalne administracije; Pozicioniranje Novog Sada kao regionalnog kulturnog i kreativnog grada. 

Konkurs za otkup “Slika grada“ zasniva se sa idejom povećanja vidljivosti savremene umetničke scene, podsticanja umetničke produkcije, facilitacije razvoja saradnje između umetnika i institucija kulture. Otkupljeni radovi na osnovu konkursa će postati trajni fundus Grada……Radovi koji učestvuju na konkursu stoga treba da predstavljaju aktuelnu savremenu umetničku produkciju.

Realizaciju projekta Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti kolekcija “Slika grada” omogućila je Gradska uprava za kulturu Novi Sad.