Remix Comix: Neka se igraju deca po ulici sa tvojim očima! / Mek ćhelen pes e ĉhavorra po sokako ćire jakhenca!

Neka se igraju deca po ulici sa tvojim očima!

Mek ćhelen pes e ĉhavorra po sokako ćire jakhenca!


Privremena instalacija, Neka se igraju deca po ulici sa tvojim očima!, je saradnja romske zajednice u Novom Sadu i umetnika koji učestvuju na rezidenciji Remix Comics. U cilju kontekstualizacije našeg načina gledanja ili čak odbijanja da vidimo, naslov koristi romsku kletvu koja naglašava gubitak vida, kao motiv drugog koji definiše našu percepciju, drugog kome treba oduzeti moć. Bacanje čini dino jakhalo, jahaldino (doslovni prevod očima oduzet) za nas otvara prostor za transformaciju politike slike. Ova saradnja stvara privremeni kolektiv, labavo organizovanu grupu, koja kroz razmenu različitih modela rada, ima za cilj da prati istoriju i socijalnu kartografiju romskog naroda, ličnu i kolektivnu, materijalnu i nematerijalnu, koje se prečesto prećutkuju. Dekonstruisanjem narativne strukture korišćene u stripu, obično
predstavljenog gledaocu nizom „demonstrativnih jezika“ i mnoštvom grafičkih i izražajnih sredstava, i ponovnim aranžiranjem te strukture u scenu, instalaciju u prostoru, preuzima ulogu stripovskih tabli. Dajući priliku različitim objektima u okviru instalacije da budu agenti za prenošenje priča o protivrečnostima i nejednakostima, društvenoj i političkoj isključenosti, naš cilj je da se zapitamo ko definiše narativ, a ko ima pravo da ispriča određenu priču. I pre svega da zajedno, naš pogled oduzmemo od svih očiju koje kreiraju stereotipe i kulturne reprezentativnosti. Kao u romskoj pesmi koja se koristi za učenje brojeva „Šta je jedan? Jedan si ti. Šta je dva? Vaša dva oka dobro vide.”

Umetnici:
Larisa Ackov Palić, Dora Benčević, Bojan Dojkić, Tomáš Staněk
Kustos izložbe: Slobodan Stošić
Saradnici:
Hajar Fargan, Lara Bakker, Vesna Pašćanović, Zorica Kalanjoš, Paola Yo, Ahmed Bajrami, Arif
Ademi, Arian Toplica, Vid Markovinović, Filip Markovinović, Konstantinos Petrović, Ivana Purtić

Otvaranje izložbe je 28. oktobra u 17.00 časova u Kineskoj četvrti, na poljani pored Skladišta i trajaće do 28. novembra.