JA I HRANA U 7 DANA, prva izložba iz serijala OBIČNO

Obično
Izložba 1. Ja i hrana u 7 dana, 15 – 19. 11. / otvaranje 15. novembra u 18 časova u Centralnoj galeriji Šok ZaDruge

Na izložbi Obično u dva dela, prikazani su radovi studenata koji spadaju u grupu radova (zadataka) malih slika. Ovaj deo
aktivnosti nastao je u periodu onlajn nastavnih aktivnosti za vreme Pandemije 2020-2021. Ovim zadacima prethodila su dva zadatka po slobodnom izboru, nakon kojih je redefinisan zadatak sa temama (Ja i hrana u 7 dana, U enterijeru, Figura u prostoru) u kojima je dato uputstvo sa elementima koji čine: tehničku odrednicu, tematsku celinu, ali i dominaciju apsolutne slobode i izraza unutar sadržaja. Zbog nemogućnosti održavanja nastave, studentima Slikarstva tadašnje I i II godine, dati su zadaci u kojima su morali da primene isti: format, horinzontalnu kompoziciju, tehniku-akril, temu i motiv).

Na izložbi Obično u dva dela (Ja i hrana u 7 dana), možete pogledati radove u odabranim segmentima koje su realizovali studenti treće godine Slikarstva u periodu 2019/21:
Barbara Subotić, Anastasija Maletaškić, Filip Baloš, Helena Ostojić, Jana Kujundžić, Judit Varga, Katarina Stević, Milana Pilipović, Sara Savić, Ana Nišić, Marko Dokić.

Obično 1.
Kao prva tema Ja i hrana u 7 dana, studenti su svojim radovima odgovorili i slikali svakodnevni prizor mesto i sadržaj njihovog (Obedovanja: ručak).
Obavezni zadatak, sledite uputstva bez odstupanja.

 1. svi rade seriju od 7 radova
 2. svi radovi su istog formata 30 x 42 cm – kompozicija horinzontalna
 3. materijal: lepenka 3mm, obavezno akril ili tempera
  TEMA: Ja i hrana u 7 dana
  slikate vaš ručak ne večeru ne doručak.
  poenta je da ne slikate postavku namenski, već da oslikavate zaista vaš obed, trpezu, eksponate na stolu i sve ostalo prateće.
  slikate samo motive hrane, escajga i sl. bez ljudi, ruku….

Zadatke vodili: prof Goran Despotovski i saradnica Ana Vrtačnik
Koordinacija izložbe: saradnik Nemanja Milenković

Akademija umetnosti Novi Sad, Katedra za slikarstvo

dizajn plakata: Goran Despotovski