Jana Jovašević: Pleasure is all mine

Pleasure is all mine

28. 03. – 15. 04. 2023.

otvaranje u utorak u 18 časova

Centralna galerija Šok ZaDruge 

*** 

Radovi su koncipirani tako da čine tematske celine koje svaka za sebe istražuje neku pojavu iz domena seksualnosti. To su asocijativni prikazi, snenoliki pogledi iz ženske vizure na sopstvenu, odnosno žensku, i mušku seksualnost i telesnost, kao i težnje i sklonosti koje u tom odnosu nastaju.

U procesu umetničkog istraživanja sagledavala sam temu iz različitih uglova i težila da uvek pronadjem novi pristup zbog čega su neka dela čisto figurativna, neka su apstraktna sa antropomorfnim formama, negde je neki osećaj zarobljen u predmetu kao njegovom simbolu. Modelovanje je uglavnom ekspresivno – na skulpturama se mogu videti tragovi grebanja, novih nanosa, ali i brisanja poteza s namerom da u prvi plan izbije ono što je iskonsko, ogoljeno, što dolazi iz prirode, što je lišeno vekovima građenih socijalnih konstrukata. Takva arhaična forma je kao nit koja nas povezuje sa našim precima, nalik na prirodu koja je uvek ista i uzemljuje nas, otkriva nam naš pol i seksualni nagon u svojoj suštini.

Digitalne grafike "Čim upoznam lepu ženu ja moram da se pravim da ne želim da vodim ljubav sa njom" promišljanje su o tome gde je granica između seksualno zavodljivog i fizički ogoljenog prikaza ženskog polnog organa, odnosa između cenzurisanog i necenzurisanog, vidljivog i nevidljivog. Motivi na  grafikama su prikazani u svojoj nagosti i sirovosti iz voajerskog ugla lišenog  bilo kakve akcije. Postavlja se pitanje potrebe za intimom i ličnim prostorom pojedinca, kao i straha od narušavanja istog, koji je u suprotnosti sa ljudskom skolonosšću ka voajerizmu.

Motiv skrivanja se provlači  kroz seriju radova koji predstavljaju hibridna bića, “Sirene”, koji su lišeni nekog od atributa čovečnosti – ili svog uda, ili svoje glave odnosno duha. Tragala sam za odgovorom na pitanje da li je mističnost ono što čini suštinu seksualnosti ili je suština privlačenja poznavanje drugog bića u celosti, bez skrivanja.

U nekim radovima je seksualnost namerno prenaglašena, gotovo groteskna poput cucle u obliku prsta, kao što je i u današnjem društvu često nametnuta i banalizovana.

U seriji radova “cucli”, takođe, interesovala me je višeznačnost i ambivalentnost značenja koji određeni predmeti i radnje mogu nositi sa sobom. Veoma me zabavlja razmatranje mogućnosti vezivanja svih tih suprotnih pojmova u našoj svesti.

Skulptura “Poluživi” referiše na Bataljev ogled “Erotizam”.

Kroz istoriju umetnosti tema seksualnosti je mnogo puta obrađivana, ali i dalje postoje izvesni tabui i zato je neophodno da se iznova otvara i da se tabui demistifikuju. Uviđam da postoji nesklad izmedju urođenih seksualnih poriva i nagog tela koje postoji kao takvo i onoga što se danas predstavlja kao seksualnost koja je uvek u hiperboli i gde telo postaje erotski objekat, često vulgarizovano do te mere da postaje banalano.

Zadovoljstvo je večita ljudska opsesija. Bilo to hrišćansko odricanje od zadovoljstva zarad postizanja boljeg života, bilo to hedonističko preterivanje, ili pak marginalizovane, devijantne, mutirane potrebeza zadovoljstvom… U svom radu pokušavam da osvestim sve oblike seksualnog zadovljstva kojima svedočim i da ih likovnim jezikom prokomentarišem.

***

Jana Jovašević diplomirala je na osnovnim studijama vajarstva u klasi profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2022. godine. Iste godine upisuje master studije vajarstva takođe u klasi ovih profesora. Diplomirala je i na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 2017. godine.

Učesnik na grupnim izložbama: 2022. “Vajari” USILJS Kornjača, “Vajari i Vajarke Srbije” Paviljon Cvijete Zuzorić 2022. godine. “Studentska mala plastika” Dom Omladine Kragujevac, na izložbi studentskih radova malog formata u Dom Omladine Beograda. Na Festum21 u Studentskom Kulturnom centru. Na izložbi “Izlažem prvi put” u Domu Jevrema Grujića u Beogradu. U maju 2021. godine učestvovala je na 49. Izložbi crteža i skulptura malog formata studenata likovnih umetnosti u Beogradu u Galeriji Doma Omladine. Učesntvovala je na međunarodnoj multimedijalnoj likovnoj koloniji u Tršiću 2022. godine.

***

Dizajn plakata: Stefan Ilić