Rođendan umetničke grupe Led Art

30 GODINA NA ISTOM ZADATKU Led Art – Art klinika – Šok ZaDruga

17. maj. 1992 –

U to ime izložba na poklon.

Kolektivni crtež Šok ZaDruge- Srpski vulkan

17. maj (sreda) u 18 časova u Centralnoj galeriji Šok ZaDruge

Ideja za ovaj kolektivni crtež nastaje kroz dijalog Nikole Džafa, začetnika i predvodnika umetničke grupe Led Art i kolektiva Art klinike i Šok ZaDruge i Željka Grulovića koji trenutno operativno vodi kolektiv Šok ZaDruge. U dijalog su se postepeno uključivali i ostali sadašnji ili bivši članovi i saradnici Šok ZaDruge: Dejan Jankov, Slobodan Stošić, Bojan Dojkić… o temama virusa Covid 19 i njegovih implikacija, klimatskih  promena odnosno problema izumiranja vrsta, ekološke neizvesnosti kao i tehnoloških promena koje prete da ugroze ili promene život u ovoj formi i u ovim uslovima u kontekstu apsurda postavljanja tih i takvih pitanja u nesređenoj državi i društvu poput Srbije.

Dodatni kontekst promišljanja činila je ideja kolektivnog doživljaja ozbiljne bolesti u 21. veku (pogrešno percipiranom kao vremenu sigurnosti) dakle psihološkog/egzistencijalnog susreta sa smrtnošću i preispitivanjem sopstvenog rada i društvenog angažmana tokom priprema za izložbu koja je i sama preispitivala društveno-umetnički angažman Led arta, Art klinke i Šok ZaDruge u kontekstu raspada jedne i formiranja druge države/sitema/okruženja/istine-laži.

Na tim premisama rad u nastanku nazvan je “Raj/pakao”, da bi se kasnije preimenovao u “Vulkan-pakao”, odnosno “Srpski vulkan”. Proces je počeo 2021. godine povodom 700 godina od smrti Dantea Aligijerija. Ideja je bila da se na kraju procesa dobije rad koji se sastoji od devet spojivih celina (svako platno je 120 x 120 cm; cela površina 360 x 360 cm)…   Crtalo se na svakom od devet platana kao u devet krugova čistilišta Danteovog pakla, a koristila se najviše Botičelijeva verzija Danteove “Božanstvene komedije”  i tu se završio prvi deo kolektivnog/kolaborativnog crtačkog procesa. Rad je izložen u MSUV na izložbi “ReKAPITULACIJA: Neposlušni objekti / subjekti 1992 – 2022.”. U ovom poslu učestvovali su sadašnji i bivši članovi Šok ZaDruge (Nikola Džafo, Gojko Dutina, Slobodan Stošić, Bojan Dojkić, Ivana Purtić, Dejan Jankov, Željko Grulović, Milan Nešić…) i prijatelji Šok ZaDruge (Selman Trtovac, Jelena Đurić i Goran Stojčetović).

Proces se nastvlja, uključuju se i …..

Dizajn plakata: Stefan Ilić