Perspektive 14

perspektive14_plakat,,Perspektive 14“ – 2015. godine:
Slavica Obradović
Jelena Mijić
Aleksandar Krunić
Dušan Marino
Samra Šabanović
Sanja Stojilković


Perspektivni žiri odabrao perspektivne u 2015. Obrazloženje žirija
Najava izložbi ,,Perspektive 14“
Izložba ,,Perspektive 14“ u Beogradu


,,Perspektive 14“ na www.seecult.org