PERSPEKTIVE 14

perspektive14_plakat,,Perspektive 14” – 2015. godine:

Slavica Obradović

Jelena Mijić

Aleksandar Krunić

Dušan Marino

Samra Šabanović

Sanja Stojilković


,,Perspektive 14” na www.seecult.org

Advertisements