Konkurs Šok zadruge za 2020. godinu

Šok zadruga raspisuje konkurs za izložbene i druge kulturno-umetničke aktivnosti u okviru njenih galerijskih prostora u Novom Sadu. Sve galerijske prostore možete pronaći na sajtu https://sokzadruga.com/

Preduslova nema.

Konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati do 20. februara u elektronskoj formi na mejl adresu: sokzadruga@gmail.com

Konkursni materijal treba da sadrži:
1. Kratku narativnu biografiju autorke/a + kontakt podatke
CV po želji (Word doc., latinično pismo, do 3.000 karaktera sa razmacima)
2. Fotografiju (portret, autoportret)
(jpg, dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)
3. Kratak opis (po potrebi i opširan) onoga što bi se realizovalo u okviru prostora i programa Šok zadruge
4. Vizuelnu dokumentaciju (reprodukcije, skice ili dr.)
(jpg., dimenzije 1920×1080 px, horizontalne orijentacije, rgb)
5. Tehničke i druge potrebe nužne za realizaciju

Pristigle predloge pregledaće članovi Umetničkog saveta.

Urednik programa je Nemanja Milenković.

Članovi Umetničkog saveta i spisak prihvaćenih predloga autorki i autora biće objavljeni na sajtu sokzadruga.com.