Ingrid Raffai: Da li sam ja robot?

Da li sam ja robot?

20. april-5. jun

Šok Koridor, pasaž Zmaj Jovine 22

***

Tekst o izložbi

Naša svakodnevnica preplavljena je informacijama. U virtuelnom prostoru interneta susrećemo se sa gotovo beskonačnim vizuelnim sadržajem. Iz takvog mnoštva informacije rodila se posebna vrsta otupljenosti koja se manifestuje kroz komunikaciju čoveka i vizuelni sadržaj.

Pri želji da konzumiram sadržaj različitih sajtova ili foruma više puta nailazila sam na prepreke i pitanja od strane kompjutera  ,,Da li sam ja robot?”

Usred krajnje banalnosti pitanja i sadržaja aplikacije, više puta nisam uspela da pružim tačno rešenje,tj. da odaberem tačna polja koja predstavljaju zadovoljavajući odgovor za aplikaciju. Kompjuter je dao odgovor da sam ja robot.

Ingrid Raffai,

autorka izložbe

***

Ingrid Raffai

Rođena u Subotici 1989. godine. Pohađala je subotičku Politehničku srednju školu, smer oblikovanje grafičkih proizvoda kod profesorice Šuhajda Zita, potom je upisala Akademiju umetnosti Novi Sad, odsek slikarstvo. Redovno učestvuje na umetničkim kolonijama, kao i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Pored crtanja i slikanja bavi se i fotografijom, pretežno u crno-beloj tehnici. Takođe iskazuje veliko  interesovanje za animaciju i filmsko stvaralaštvo. Član je umetničke grupe ,,Híd Kör art”. Trenutno živi u Novom Sadu.

***

Usled nepovoljne zdravstvene situcije, izložba neće imati svečano otvaranje.

Dizajn plakata: Nina Komel